Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abiléna (1)


Trahonítidi ter Lizánija četrtni oblastnik v    Abiléni   ; ko sta bila velika duhovnika Hana