Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abesinija (1)


Prvi nama je padel v Karpatih, drugi v    Abesiniji   , tretjega so nama ugonobili v ječi