Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abelov (2)


bila prelita od stvarjenja sveta: od    Abelove    krvi do krvi Zaharíja, ki je bil ubit
kropljenja, ki glasneje govori kakor    Abelova   .