Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abell (2)


nekega ameriškega kozmološkega učbenika [   Abell    & al.], ki sem ga našel v filozofski
   Abell    & Morrison & Wolff: Realm of the Universe,