Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abdur Rahman (1)


države na svetu je baje začel že kralj    Abdur Rahman    (tisti, ki je spreobrnil Kafire) na