Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abbas (1)


popotnikov je tedaj obiskovalo dvor šaha    Abbasa   , hoteč se prepričati o bajnih lepotah