Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abadon (1)


angela brezna: po hebrejsko mu je ime    Abadon   , po grško pa Apolíon.