Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Aba (3)


»   Aba   !
»   Aba   , Oče!«
»   Aba   , Oče!«