Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

//Abíja (2)


Sálomonu se je rodil Róboam, Róboamu    Abíja   , Abíju Asá, Asáju Józafat, Józafatu
se je rodil Róboam, Róboamu Abíja,    Abíju    Asá, Asáju Józafat, Józafatu Jorám,