Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

visokima (1)


izgine v globoki in zelo ozki tesní med    visokima    stenama.