Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

sinonima (1)


Voltairu sta ‘trajati’ in ‘trpeti’    sinonima   , La Fontaine pa meša ‘krakati’ in ‘kvakati’,