Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

režima (10)


resnice, je tako potrebna za trdnost    režima   , kot zatiranje in vohunjenje, ki ga
spremljanje političnih nasprotnikov    režima   .
bili slednji ob uveljavitvi omenjenega    režima    stari približno 73 let; in ker bi pravice
bile naperjene zoper člane prejšnjega    režima   ; 45 centimov je znašala splošna taksa.
da je Foureau za vrnitev prejšnjega    režima   .
Naslanjači novega    režima    so bili še topli od svojih predhodnikov,
edini varuhi in vzdrževalci parkovnega    režima    in pa parkovnega življenja.
druge elemente zunanjetrgovinskega    režima    EU. T. i. Taric namreč poleg carinskih
ZDA javno niso podpirale talibskega    režima   , a so ga zato prek posrednikov v Pakistanu,
rdeče‐črno koalicijo, ki je do padca starega    režima    vladala v Srbiji in tedanji ZR Jugoslaviji