Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

razsežnostima (1)


določeno ne le z eno, temveč z dvema    razsežnostima    prostora, ali drugače rečeno (če za