Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

pravima (2)


višku pade v prvo minuto tišine ter    pravima    ljubimcema preplavi telo in dušo.
kotov vsake trikotne fasete enaka dvema    pravima    kotoma, ali pa, da je odbojni kót žarka