Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

pokima (19)


»Mhm ... ja ja ...«    pokima    Ludvik.
Giusto se ozre za njim in    pokima   , kakor bi bil vesel tega živahnega
Angelca veselo pogleda za njim in    pokima    Nančiki:
Kutschera se namrdne in ukazujoče    pokima    Bichiju.
Nato pomenljivo    pokima    ter reče nekoliko zviška in karajoče:
Sova ga globoko pogleda in    pokima   , nato se okrene in leze iz zaklona.
Sova mu    pokima    in se okrene.
Stane mu veselo    pokima   :
Tu in tam komu    pokima   , stisne roko staremu kmetu in mu nato
ranjenca, ki so ga pravkar prinesli, in    pokima    Tildici, ki je naglo prihitela k nosilom.
»Sonce!«    pokima    Sova in potisne kozarec pred njo.
»Vem,« z razumevanjem    pokima    Sova, jo toplo pogleda in očetovsko
Kutschera    pokima    in vojaka naglo stečeta po stopnicah
»Bomo, bomo,«    pokima    Sova in ga pritisne k sebi.
Stane mu    pokima   , nato počasi spusti iz objema Nančiko
Oče se ozre vame,    pokima    in zašepeta:
Natakar skače sem in tja, mimogrede    pokima    Brunu, očitno ga pozna.
se ozre na zahodno stran neba, nato    pokima    in pomigne Janezu, naj pride bliže.
hipu priteče tudi Janez in mojster mu    pokima    v pozdrav.