Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

osnovnima (1)


KZ Brda, Društvom briških sadjarjev,    osnovnima    šolama Dobrovo in Kojsko, pihalnim