Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

odkima (13)


in obvladovati - potem zmerom znova    odkima    in ostane pri svojem: vsa poželenja
Nančika se globoko zresni in otožno    odkima   .
Angelca    odkima   .
pogleda Bichiju naravnost v oči in    odkima   .
pogleda, razume, da je treba odkimati, in    odkima   .
»Ne,«    odkima    očka Orel.
»Ne,« počasi    odkima    Stane in zamišljeno doda bolj sam zase:
Ne grem,« počasi    odkima   .
Mladenič    odkima    in Marija nalije samo Brunu, pol kozarca
Janez    odkima   .
Janez    odkima    in še kar molči.
Mojster    odkima    in plača tri kapučine.
približa, da bi postregel Janeza, fant pa    odkima   .