Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

nasprotnima (3)


notranje razklanosti: do boja med dvema    nasprotnima    stranema.«
pri Kantu sta simetrična, namreč z    nasprotnima    predznakoma, v Einsteinovi relativnostni
kadar se ne morem odločiti med dvema    nasprotnima    odgovoroma, vselej vprašam tudi sebe,