Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

najpogostejšima (1)


predvsem med vodikom in helijem kot dvema    najpogostejšima   , ter obstoj devterija (”težkega vodika“)