Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

našima (5)


in pošljemo k vam dva moža skupaj z    našima    dragima Bárnabom in Pavlom, ki sta
»K    našima    dvema?« vpraša Angelca z mehkim glasom
Takle fičfirič in babjek ti pride k    našima    gospodoma in se še norčuje iz njiju!«
vzel mušji oblaček in se pridružil    našima    sopotnikoma; čeprav je rojenje stoterih
ki se zdaj dviga že skoraj tik pred    našima    sopotnikoma, bíje šesta ura.