Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

ležečima (1)


med obema štiristo kilometrov narazen    ležečima    mestoma videti nobene transportne poti.