Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

izžrebanima (1)


»ekshibicijskem« novoletnem treningu z dvema    izžrebanima    ekipama.