Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovanje (1)


prepuščeno reševanje poglavitnih vprašanj,    imenovanje    novih pogajalskih skupin ter pritegnitev