Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovanja (6)


Janša predlog komisije za volitve in    imenovanja   , da naj bi odboru za nadzor proračuna
vnovični sestanek komisije za volitve in    imenovanja   , ki naj pripravi predlog, ki bi upošteval
nepreklicno odstopil iz komisije za volitve,    imenovanja    in administrativne zadeve.
Komisija za volitve,    imenovanja    in administrativne zadeve je predlagala
Predsednik komisije za volitve,    imenovanja    in administrativne zadeve Igor Bavčar
komisije za mandatna vprašanja, volitve in    imenovanja    in odbora za lokalno samoupravo.