Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovanim (1)


želje vsekakor prištevaš k pravkar    imenovanim    duševnim dejavnostim?