Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovanemu (2)


spravili k uživanju božjih dobrot ali tako    imenovanemu    kosilu, ki je zahtevalo največ žrtev
relativnostni teoriji približa tako    imenovanemu    ”kozmološkemu načelu“, apriorni predpostavki