Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovan (15)


pomemben član Ožje partije, je bil posebej    imenovan    in nagrajen z odlikovanjem, Redom za
razrede, znane kot A slovar, B slovar (   imenovan    tudi sestavljenke) in C slovar.
vam ga lepo sprejmite, in Jezus,    imenovan    Jústus.
in se mu je štelo v pravičnost,« in    imenovan    je bil »božji prijatelj«.
Primer: na slavoloku v Forumu je Tit    imenovan    prvi zmagovalec Jeruzalema, toda mesto
Zato je kljub mladosti    imenovan    za polkovnika plemiške garde.
Antoine Louis Prosper,    imenovan    Frédérick Lemaïtre (1800‐1876), igralec,
Charles Antoine Pigault de l'Espinoy,    imenovan    Pigault‐Lebrun (1753‐1835), pisec zelo
Léon Hippolyte Denizart Rivail,    imenovan    Allan Kardec (1804‐1869), spiritist.
Proces: v njem nastopa glavni junak,    imenovan    Josef K., ki je po duševnem ustroju,
izmišljeni pisec drugega dela knjige,    imenovan    oseba B, pravo nasprotje A‐ja,
Popoln diamant,    imenovan    NATURADEUS, je prispodoba za substanco,
umiranje, v neskončen krožni proces,    imenovan    sansara, ki se napaja iz želje, voljine
željo‐voljo, h kateri ga nagovarja hudič,    imenovan    Mara, ki duha odvrača od nirvane.
Po ozdravitvi je bil leta 1695    imenovan    za nadzornika in pozneje upravitelja