Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovali (53)


ukvarjajo s svobodnim trgom, kot so to    imenovali    ), toda tega pravila se niso strogo
Ljudje so jo    imenovali   , če sploh, samo knjiga .
   Imenovali    so ga miselni zločin.
se v tistih časih ni tako imenovala:    imenovali    so jo Anglija ali Britanija, čeprav
»Kontrola realnosti« so to    imenovali   , v Novoreku»dvomišljenje.«
»Ti bogati možje so se    imenovali    kapitalisti.«
oblečen v dolgo črno suknjo, ki so jo    imenovali    frak, in čuden bleščeč klobuk cevaste
Bilo je tudi nekaj, kar so    imenovali    ius primae noctis, česar v otroškem
pijačo, ki jih je obiskovala raja (   imenovali    so jih »krčme«), so bile nabito polne
nekaj, malo ljudi, samo nekaj tisoč -    imenovali    so se kapitalisti - ki so bili bogati
enakost - če naj Visoki, kot smo jih    imenovali   , za zmerom obdrže svoje mesto - potem
»Politiki« so jih    imenovali    z nekakšnim omalovažujočim prezirom.
včasih so nenadoma spremenili ton, ga    imenovali    tovariš, se obračali nanj v imenu Partije
stoletju, so bili totalitaristi, kot so se    imenovali   
Kriminalstop so ga    imenovali    v Novoreku.
Nočejo namreč, da bi jih    imenovali    plačance, če bi za svoje delo prejemali
opazil, našo državo, ki smo jo prej    imenovali    razkošno, spet očistili.«
Mlajše ljudi, ki smo jih do zdaj    imenovali    čuvarje, bi poslej imenovali pomočnike
do zdaj imenovali čuvarje, bi poslej    imenovali    pomočnike in izvajalce sklepov vladarjev,
»Ne, nikakor ne; kvečjemu bi to lahko    imenovali    izkušenost v tesarstvu.«
»Imajo pa ga tisti, ki smo jih    imenovali    popolne čuvarje.«
ločili od drugih vrst znanja in ga    imenovali    stavbarstvo.«
bi bilo več kakor čudno, ko bi jih    imenovali    filozofe.
posvetijo znanosti, ki smo jo malo prej    imenovali    najvišjo, to se pravi, da se naučijo
»In s tistimi, ki smo jih pred tem    imenovali    trote, mislimo ravno ljudi, ki obilujejo
enim primernim izrazom, zato smo ga    imenovali    po njegovi največji in najmočnejši
»Potemtakem bi lahko ta del najustrezneje    imenovali   : del, ki je željan znanja in ljubi
Če so hišnega gospodarja    imenovali    Bélcebuba, koliko bolj bodo njegove
In Bárnaba so    imenovali    Zevsa, Pavla pa Hêrmesa, ker je prvi
Niste moje ljudstvo’, tam se bodo    imenovali    sinovi živega Boga.«
a so obrezani samo na telesu, nekoč    imenovali    neobrezane.
je odklonil, ko je odrasel, da bi ga    imenovali    sina faraonove hčere.
nekaj novih sodnikov v trajni mandat in    imenovali    člane nadzornih odborov sklada za razvoj,
večerjam" - tako so namreč te obede    imenovali    - so vselej povabili tudi našega starega".
jemali v misel, pa tudi takrat je niso    imenovali    z imenom: rekli so povsem enostavno
Rihardu Piščancu, kakor so njegovi    imenovali    župnika, povedal naravnost v obraz.
Njegova boljša tretjina, kakor so vaščani    imenovali    kuharico Ano, je zaradi spodobnosti
Poviškaj, kakor so ga zadnja štiri leta    imenovali   , je bil na vasi nekakšen zastopnik
Janez Čuhar ali Moj Jezus, kakor so ga    imenovali    zaradi tega, ker je imel te dve besedi
Tone «, kakor so ga    imenovali    na vasi, ker je zmerom spal, je popoldne
Meščani so na ta položaj    imenovali    Beljamba.
se, da so Kanjuti, kot so se nekoč    imenovali    Hunze, nasledniki na pohodu zbolelih
Nekdaj so jo    imenovali    Devagiri - gora bogov.
življenjska prijateljica, ali kot so jo    imenovali    - mati, do tedaj nesporni duhovni in
Nataraja, ples boga plesalcev, kot so ga    imenovali    indijski starodavni perceptorji, ki
dokaj splošno stališče, ki bi ga lahko    imenovali   filozofska prioriteta časa pred prostorom“;
naturans), ki so jo tradicionalno    imenovali    ”stvarnik“, in ”pasivno“ naravo (natura
naturata), ki so jo tradicionalno    imenovali    ”stvarstvo“.
o duši ste o njej pisali drugače -    imenovali    ste jo ”čolnič“ in ”rešiteljica“, ki
bomo torej tisto čisto svobodo sámo    imenovali    nič“ [268]; čista svoboda sáma se namreč
in nastaja v noči; zato so v antiki    imenovali    Noč plodno mater vseh reči in jo poleg
Britanci so svoje početje v Afriki    imenovali    civilizacijsko poslanstvo.
Luteranka, kot so vsi v Wittenbergu    imenovali    Luthrovo ženo, preživi svojega moža