Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovalec (3)


kalejdoskopu utegneš začutiti nek skupni    imenovalec   , kolektivno podzavest kraja.
narava vsi eno in isto, njih skupni    imenovalec    je energija, katere potencial je potrebno
napetosti, ki so nazadnje našle skupni    imenovalec    v nezadovoljstvu s predsednikom Butom.