Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

imenovale (3)


verzij - definitivni teksti, so se    imenovale    - pesmi, ki so postale ideološko spotikljive,
kakšno kolonijo za brezdomne otroke (   imenovale    so se Poboljševalni centri), ki so
nekaj sekir iz kremena, ki so se tedaj    imenovale    celtae in ki so jih druidi uporabljali