Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

ima (983)


»On    ima    rad take stvari.«
inačico besede dober,« kakšen smisel    ima    cela vrsta nejasnih, nekoristnih besed,
»Plusdober«    ima    isti pomen, ali pa »dvoplusdober,«
veš, da je Novorek edini na svetu, ki    ima    vsako leto manjši besednjak?«
ni vedel o njem kaj več kot to, da    ima    važen položaj na Oddelku za književnost.
poznal njo zaupneje kot druge - da    ima    brez izjeme najbolj neumno, vulgarno,
da je dajal nekaterim prednost in da    ima    še nekaj ponev nekje v zalogi.
Pa vendar    ima    prav: Partija se moti in on ima prav!
vendar ima prav: Partija se moti in on    ima    prav!
»   Ima    se za gostilničarja, pa ne ve, kaj
vdovec, star triinšestdeset let, in da    ima    to trgovino že trideset let.
In kadar takšen kraj    ima   , zahteva že običajna uslužnost, da
Videti je bil vesel, da    ima    priložnost govoriti.
razen neskončne sedanjosti, v kateri    ima    Partija zmeraj prav.«
mogel pomagati; čutil je celo, da    ima    pravico do tega, kakor da ga opravičuje
stvar, on ni vedel, kaj je tisto, ki se    ima    kmalu zgoditi.
neznanega razloga je vedno mislil, da    ima    vino intenzivno sladek okus, takega
uničujočo fizično nalogo, stvari, ki jo    ima    človek pravico zavrniti, pa bi jo kljub
Julija bo prišla takoj, medtem pa    ima    še knjigo.
Danes, ko    ima    le malo ljudi dovolj jesti, ta problem
naravno in neogibno za preživetje, če    ima    vso oblast v rokah majhna kasta.
Z drugimi besedami, važno je, da    ima    miselnost, ki je potrebna za vojno
imenuje Neoboljševizem in v Eastaziji    ima    kitajsko ime, ki ga običajno prevajamo
Kolektivno pa    ima    Partija v lasti vse v Oceaniji, saj
Kdo    ima    v rokah oblast, ni važno, če je le
Kakšno mnenje    ima    raja ali kakšnega mnenja nima, velja
Od člana Partije zahtevajo ne le, da    ima    pravo prepričanje, ampak tudi njegovi
Kot toliko besed v Novoreku    ima    tudi ta dva pomena, ki drug drugemu
In ker    ima    Partija popolno kontrolo nad vsemi
Ves čas    ima    Partija v rokah absolutno resnico in
»Najmanj meter    ima    okoli bokov,« je rekla Julija.
nizko brnenje, o katerem je menil, da    ima    nekaj opraviti z dovajanjem zraka.
Zdelo se mu je, da    ima    nekaj krušnih drobtin v žepu kombinezona.
tako polna, da si moral verjeti, da    ima    tam zatlačene majhne zaloge hrane.
Winston vrešči od bolečine, kdaj naj    ima    odmor, kdaj naj ga nahranijo, kdaj
»Ali    ima    po tvojem mnenju, Winston, preteklost
»Karkoli    ima    Partija za resnico, je resnica.«
»Posameznik    ima    samo toliko oblasti, kolikor neha biti
Pa vendar je vedel, vedel je , da    ima    on prav.
Poleg tega pa    ima    Partija prav.
je zdelo, da se je vdala v to, da ga    ima    ob strani.
Da    ima    vsako ljudstvo, če postane kakršnakoli
Novorek in se hkrati držati smisla, ki ga    ima    izvirnik.
je namreč človek v starosti rešen in    ima    sveti mir pred vsem tem.
strahu lahko poslovi od življenja, potem    ima    za to obilno zaslugo premoženje.
»Ali misliš s prijatelji tiste, ki jih    ima    posameznik za dobre, ali tiste druge,
tem blestel, ker je bil prepričan, da    ima    pripravljen posebno lep odgovor.
»V vsaki državi    ima    vladajoči sloj moč?«
Ta    ima    namreč oblast, tako da za vsakogar,
»je vendar mislil samo to, kar    ima    mogočnik za koristno; in to mora podložnik
Pastir pa    ima    prej ko slej samo eno nalogo, da namreč
spretnost ne prinaša nobenega zaslužka,    ima    potem obrtnik od nje kakšno korist?«
»Povej mi:    ima    konj kako posebno nalogo?«
»   Ima    jo.«
stvar, ki ji pripada posebna naloga,    ima    vsekakor za to tudi (potrebno) sposobnost?
Duša    ima    posebne naloge, ki jih lahko izpolniš
»Potemtakem velja tudi za dušo, da    ima    ustrezno sposobnost?«
to opazil, je preizkusil prstan, ali    ima    res to moč, in ugotovil: če je obrnil
nepravičnosti kakor pravičnosti, in prav    ima   , kar porečejo vsi, ki razpravljajo
samo po sebi koristi tistemu, ki jo    ima   , kakor pri nepravičnosti to, kar škodi.
kako obe učinkujeta na tistega, ki ju    ima   , in dosezata, da je vsaka sama po sebi
»Vsakdo da, če    ima    kaj dati, in sprejme od drugega, če
»Država, ki    ima    to vse, pa tudi ni več ravno majhna.«
še ne mislim zavzeti stališča, ali    ima    vojna dobre ali slabe nasledke, temveč
»Torej    ima    bog očitno preprosto, enovito naravo,
prikazovanja, v kateri govori, kadar    ima    kaj povedati, resnično vrli in plemeniti
neizkušenosti; vedel je marveč, da    ima    v dobro urejeni državi vsak posameznik
»Vendar to zato, ker    ima    nalogo, brez katere mu postane življenje
Kajti kdor    ima    dobro dušo, je tudi dober.
je prekanjen in nezaupljiv, ki jih    ima    sam mnogo za ušesi in misli, da je
pogumni del svoje duše, kolikor ga    ima   , kot železo in ga preoblikuje - trdega
»Če pa    ima   
strahopetno dušo, potem je kmalu na cilju; če    ima    pogumno dušo, si s slabitvijo draži
lastnosti, potem so tiste, ki jih še    ima   , lastnosti, ki jih je treba še odkriti?«
je potem ta ista, ki jo predmet še    ima    poleg teh treh.«
upravljanje pa se razume tisti, ki    ima    znanje, in ne tisti, ki je brez njega.«
»Kakšno je to znanje in kdo ga    ima   
tega sledi, da je pravičnost v tem, da    ima    vsakdo svoje in da vsakdo svoje dela.«
lahko zahtevamo, dragi prijatelj, da    ima    vsak posameznik v svoji duši vse te
čisto preprosto vprašanje o duši: ali    ima    v sebi vse tri oblike ali ne?«
Predmet    ima    marveč dele, ki se z njimi drži pokonci
»Vsako poželenje    ima    svoj po naravi določen objekt in se
razuma; sila, ki ga k temu naganja, pa    ima    svoj izvir v sli in bolezni.
s slabo vzgojo pokvarjena, tako da    ima    duša tri dele, kakor tudi državo sestavljajo
»Da vzamemo državo in človeka, ki    ima    iste sposobnosti in isto vzgojo kakor
Pri tem občuti in    ima    za pravično in lepo tisto dejanje,
na katero smo se povzpeli, vidim, da    ima    krepost samo eno obliko, grehota pa
   Ima    dve imeni.
In pokazalo se je, da je norec, kdor    ima    za smešno nekaj drugega kakor to, kar
»Prav tako    ima    lahko neka ženska nagnjenje za gimnastiko
ljubi znanost, druga jo sovraži; ta    ima    močno voljo, druga je brez nje.«
obstaja za državo kaj boljšega kakor, če    ima   , kolikor je moč, dobre može in žene?«
»Sorodnika    ima    vsekakor za svojega in ga tudi imenuje
Ali    ima    lahko tudi čuvar sočuvarja za tujca
»Pazi zdaj, ali    ima    tudi to svoj pomen!
s tem, da se ji čimbolj približa in    ima    z njo v primeri z drugimi stvarmi kar
sposobnost in pomen ista, kakor ju    ima    spoznanje?«
»Vsako od njiju    ima    v skladu s svojo naravo drug namen
»Ne, vsaka stvar    ima    to in ono lastnost.«
»Ali    ima    vsaka od mnogih stvari lastnost, ki
tole: mnoge posamične stvari, ki jih    ima    množica za lepe itn.,
»Povej mu, da    ima    prav, če trdi, da so ravno najsposobnejši
ter jih množica imenuje sofiste in    ima    za svoje tekmece, ne učijo ničesar
otroki v vsem odlikuje, posebno če    ima    njegovo telo iste prednosti kakor duša.«
Teages    ima    namreč vse pogoje, da se odtuji filozofiji,
boš zdaj vprašal, kakšno ustavo naj    ima    taka država.«
13. »Tisti namreč, ki    ima    svoj pogled vperjen v to, kar resnično
»Kdor se rad uči,    ima    dober spomin, hitro dojema, je ostroumen
ostroumen in mladostno viharen ter    ima    še druge podobne lastnosti, ni pri
17. »In prav tako veš, da    ima    široka množica naslado za dobro, boljši
Opisati pa vam hočem mladiko dobrega, ki    ima    svoj izvir v dobrem kot takem, če vam
S tem dokazuje, da    ima    razum.
bivajo v nekakšni podzemeljski jami,, ki    ima    v smeri svetlobe široko odprtino.
Toda sposobnost mišljenja    ima    očitno bolj kot vse drugo nekaj božanskega
»Potemtakem moramo razmisliti, katera znanost    ima    to moč.«
in Agamemnon ne bi vedel, koliko nog    ima   , ker ni znal šteti.
»Kdor    ima    le malo izkušenj v geometriji, nam
pa se nanaša na kocko in na vse, kar    ima    globino.«
»Gotovo    ima    poseben mik.
do pogleda navzgor kakor znanost, ki    ima    opraviti z resničnim in nevidnim svetom.
dobro, kvečjemu je mogoče reči, če    ima    o njem le bledo sliko, da je do nje
je to posameznik ali država, potem    ima    sprijence in pohabljence ali za prijatelje
opravljamo telesne vaje pod pritiskom,    ima    telo isto korist, kakor če jih opravljamo
Smisel za dialektiko    ima    namreč samo tisti, ki ima pregled nad
dialektiko ima namreč samo tisti, ki    ima    pregled nad posameznostmi in zna le‐te
ustvarjeni bolj za vojno kakor mir; v časteh    ima    zvijačnost in spretnost v vojni ter
temveč človek, ki samo zapravlja to, kar    ima   
ko vse to pretrpi in izgubi vse, kar    ima   , dragi prijatelj, potem pahne na vrat
silo in le zaradi drugih skrbi, ki jih    ima   
v strahu za svoje premoženje, ki ga    ima   
poteka takole: skopi oligarhični mož    ima    sina, ki ga oče vzgaja v svojem duhu
»Če    ima    demokratska država v svoji želji po
da se spušča v vojne tudi zato, ker    ima    nekatere svobodoumno usmerjene državljane
»Kako blažen je tiran, ki    ima    take zveste prijatelje,«
»Res, samo take prijatelje    ima   
»Zamisli si zdaj, da se ta postara in    ima    mladega sina, ki odrašča v očetovih
»Tudi kdor se opaja z vinom,    ima    tiransko naravo, ali ne?«
popolni anarhiji in brezzakonju, ga    ima    zasedenega kot samovladar državo in
Široka množica    ima    o tem zelo različna mnenja.«
živi pa kot preprost državljan, temveč    ima    nesrečo, da ga je usoda povzdignila
Kateri od teh treh ljudi    ima    v vseh omenjenih nasladah največje
»Potemtakem    ima    filozof zaradi svojih izkušenj izmed
misli, da se premika navzdol, v čemer    ima    seveda prav.«
zapolnjena s stvarmi višje bitne stopnje    ima    samo višjo bit, je ta njena zapolnitev
zapolnitev dragocenejša kakor pri telesu, ki    ima    nižjo bit in je zapolnjeno s stvarmi
vnanjo oblogo, naj bo prepričan, da    ima    pred sabo samo eno bitje, človeka.«
»Tisti pa, ki    ima    pravičnost za koristno, zahteva dejanja
Tisti, ki hvali pravičnost,    ima    zmeraj prav, pa naj misli pri tem na
Dobro strokovno znanje o predmetu pa    ima    tisti, ki predmet uporablja.«
vprašajmo, s katerim delom našega razuma    ima    opraviti posnemajoče pesništvo, da
kakor tisti, ki opazuje kak predmet in    ima    o njem v istem času nasprotne čutne
pri metu kocke, in ukreniti to, kar    ima    razum za najboljše; ne smemo se kot
je veliko in kaj je majhno, temveč    ima    isto stvar zdaj za veliko, zdaj za
in železo rja, skratka, vsaka stvar    ima    svoje naravno zlo, svojo bolezen.
»Kaj pa duša, ali    ima    tudi ona svoje zlo?«
nepravičnost morilka drugih ljudi, če    ima    priložnost za to, tistemu pa, ki ji
potegovati za pravičnost, pa najsi    ima    Gigov prstan ali ne in ob prstanu še
o onostranstvu, in mu naložili, naj    ima    odprta ušesa in oči za vse, kar je
Prvo, zunanje vretence    ima    najširši krožni rob, potem si sledijo
je najbolj bleščeč, osmi krožni rob    ima    barvo sedmega, ki ga osvetljuje, robova
Velnico    ima    v roki in počistil bo svoj skedenj.
dar k oltarju in se tam spomniš, da    ima    tvoj brat kaj proti tebi, pústi dar
v to hišo, vendar se ne zruši, ker    ima    temelje na skali.
Učil jih je kakor tisti, ki    ima    oblast, in ne kakor njihovi pismouki.
videl, da njegova tašča leži in da    ima    mrzlico.
Ampak da boste vedeli, da    ima    Sin človekov oblast na zemlji odpuščati
Kdor    ima    očeta ali mater rajši kakor mene, ni
Kdor    ima    ušesa, naj posluša.
Hudega duha    ima   .’
Kdor    ima    ušesa, naj posluša!«
Kdor    ima   , se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor
nima, se mu bo vzelo še tisto, kar    ima   .
Kdor    ima    ušesa, naj posluša.«
veselja nad njim gre in proda vse, kar    ima   , in kupi tisto njivo.
dragocen biser, gre in proda vse, kar    ima   , in ga kupi.
Če    ima    kdo sto ovc in ena od njih zaide, ali
talent in ga dajte tistemu, ki jih    ima    deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo
ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki    ima   , se bo dalo in bo imel obilo, tistemu
pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar    ima   .
nauku, kajti učil jih je kakor tisti, ki    ima    oblast, in ne kakor pismouki.
Ampak da boste vedeli, da    ima    Sin človekov oblast na zemlji odpuščati
»Kdor    ima    ušesa za poslušanje, naj posluša!«
Če    ima    kdo ušesa za poslušanje, naj posluša!«
Kdor namreč    ima   , se mu bo dalo in kdor nima, se mu
nima, se mu bo vzelo še tisto, kar    ima   
»Kdor    ima    dve suknji, naj ju deli s tistim, ki
deli s tistim, ki je nima, in kdor    ima    živež, naj stori enako.«
Velnico    ima    v roki, da bo počistil svoj skedenj
Ampak da boste vedeli, da    ima    Sin človekov oblast na zemlji odpuščati
Rad    ima    naš narod in shodnico nam je on sezidal.«
Hudega duha    ima   .’
»Kdor    ima    ušesa za poslušanje, naj posluša!«
Kdor    ima   , se mu bo dalo, in kdor nima, se mu
se mu bo vzelo še to, kar misli, da    ima   
»Kdo izmed vas, ki    ima    prijatelja, in bo prišel opolnoči k
tistega, ki sme življenje vzeti in    ima    potem oblast vreči v pekel.
življenje ni odvisno od premoženja, pa naj    ima    kdo še tako veliko bogastvo.«
najprej in ne zračuna stroškov, ali    ima    dovolj, da bo zidavo končal?
izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar    ima   , ne more biti moj učenec.«
Kdor    ima    ušesa za poslušanje, naj posluša!«
»Kdo izmed vas, ki    ima    sto ovc, pa eno od njih izgubi, ne
»Ali katera žena, ki    ima    deset drahem, če zgubi eno, ne prižge
Koliko najemnikov mojega očeta    ima    kruha v obilju, jaz pa tukaj od lakote
mu mino in jo dajte tistemu, ki jih    ima    deset.’
Gospod,    ima    jih že deset.’ ‘
Povem vam: vsakemu, ki    ima   , se bo dalo, in tistemu, ki nima, se
tistemu, ki nima, se bo vzelo še to, kar    ima   .
Čigavo podobo in napis    ima   
»Sedaj pa,« je nadaljeval, »kdor    ima    denarnico, naj jo vzame, prav tako
Videli smo njeno slavo, slavo, ki jo    ima    po Očetu kot edinorojeni Sin, poln
biti povzdignjen Sin človekov, da    ima    vsak, ki veruje, po njem večno življenje.
Kdor    ima    nevesto, je ženin.
Kdor veruje v Sina,    ima    večno življenje; kdor pa v Sina ne
se po hebrejsko imenuje Betésda in    ima    pet pokritih lop.
Oče    ima    namreč Sina rad in mu pokaže vse, kar
besedo in veruje njemu, ki me je poslal,    ima    večno življenje in ne pride v obsodbo,
Kakor    ima    namreč Oče življenje v sebi, tako je
življenje v sebi, tako je dal tudi Sinu, da    ima    življenje v sebi.
»Tukaj je deček, ki    ima    pet ječmenovih hlebov in dve ribi,
Volja mojega Očeta je namreč, da    ima    vsak, kdor vidi Sina in veruje vanj,
Resnično resnično vam povem: kdor veruje,    ima    večno življenje.
Kdor jé moje meso in pije mojo kri,    ima    večno življenje in jaz ga bom obudil
»Gospod,    ima    že zadah, saj je že četrti dan.«
Kdor    ima    rad svoje življenje, ga bo izgubil;
zaničuje in ne sprejema mojih besed,    ima    nad seboj sodnika: nauk, ki sem ga
Kdor    ima    moje zapovedi in jih spolnjuje, me
Vse, kar    ima    Oče, je moje, zato sem vam rekel: iz
Oče sam vas    ima    rad, ker imate tudi vi radi mene in
Zato    ima    večji greh tisti, ki ti me je izročil.«
Nihče ni trdil, da je to, kar    ima   , njegova last, temveč jim je bilo vse
Tudi tu    ima    od vélikih duhovnikov pooblastilo,
Ta je gost pri strojarju Simonu, ki    ima    hišo ob morju.«
gost se mudi pri strojarju Simonu, ki    ima    hišo ob morju.’
premeril z očmi, in ko je videl, da    ima    vero, ki bi ga lahko rešila, mu je
Mojzes    ima    namreč že od davnih časov svoje oznanjevalce
On    ima    moč, da vas izgradi in vam zagotovi
Nekaj mu    ima    sporočiti.«
odpotujejo z mano,« je rekel, »in če    ima    mož kaj slabega na vesti, ga lahko
namreč Abraham opravičen po delih, se    ima    s čim ponašati.
namreč ljudem, ki poznajo postavo - da    ima    postava oblast nad človekom samo, dokler
bodo vztrajali v svoji neveri, saj    ima    Bog moč, da jih ponovno vcepi.
Če    ima    kdo dar preroštva, naj ga uporablja
Kdor    ima    dar slúženja, naj ga uporablja za slúženje.
Kdor    ima    dar učenja, naj uči.
Kdor    ima    dar spodbujanja, naj spodbuja.
pišem: ne družite se s takim, ki se    ima    za brata, pa je nečistnik ali lakomnik
Kako si upa kdo izmed vas, ki    ima    tožbo zoper drugega, iskati pravico
obstaja nevarnost nečistovanja, naj    ima    vsak svojo ženo in vsaka naj ima svojega
naj ima vsak svojo ženo in vsaka naj    ima    svojega moža.
Toda vsak    ima    svoj milostni dar od Boga, eden takó,
Drugim pravim jaz, ne Gospod: če    ima    kak brat neverno ženo in je ta voljna
živeti z njim, naj jè ne odpušča, in če    ima    kakšna žena nevernega moža, pa je ta
pusti dolge lase, ženski pa v čast, če    ima    dolge lase.
Kakor je namreč telo eno in    ima    veliko udov, vsi telesni udje pa so
Kakšno zvezo    ima    luč s temo?
Kaj    ima    božje svetišče skupnega z maliki?
Kdor    ima    namreč dobro voljo, je kljub pomanjkanju
pomanjkanju dobrodošel s tistim, kar    ima   .
vnet zaradi velikega zaupanja, ki ga    ima    do vas.
našega bojevanja ni človeško, ampak    ima    v Bogu moč, da podira trdnjave.
imela zapuščena, več kakor tista, ki    ima    moža.«
prejema pouk v božji besedi, naj vse, kar    ima   , deli s tistim, ki ga poučuje.
drugega in odpuščajte drug drugemu, če se    ima    kateri kaj pritožiti proti kateremu.
Če    ima    kakšna vdova otroke ali vnuke, naj
Če    ima    kakšna verna ženska vdove v sorodstvu,
nad kralji in Gospod nad gospodi, ki    ima    edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni
temelj, ki ga je položil Bog, stoji in    ima    ta napis:
biti neoporečen, le ene žene mož, naj    ima    verne otroke, take, ki jim ni mogoče
preprečevala, da bi bili ostali; ta pa    ima   , ker ostane na veke, edinstveno duhovništvo.
ki potepta Božjega Sina, tisti, ki    ima    za navadno tisto kri zaveze, s katero
Pričakoval je namreč mesto, ki    ima    temelje in je njegov stavbenik in graditelj
strahuje, in tepe vsakega sina, ki ga    ima    rad.«
bila v krotkosti vsajena v vas, ker    ima    moč, da reši vaše duše.
pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da    ima    vero, del pa nima?
Res pa    ima    popolno ljubezen do Boga tisti, ki
tudi Očeta nima; kdor pa prizna sina,    ima    tudi Očeta.
Ne more grešiti, ker    ima    življenje od Boga.
more biti božja ljubezen v človeku, ki    ima    premoženje in vidi, da je brat v pomanjkanju,
Mi smo spoznali ljubezen, ki jo    ima    Bog do nas, in verujemo vanjo.
Kdor pa Bogu ne veruje, ga    ima    za lažnivca, ker ne veruje v pričevanje,
Kdor    ima    Sina, ima življenje; kdor Božjega Sina
Kdor ima Sina,    ima    življenje; kdor Božjega Sina nima,
nauka, nima Boga; kdor pa se nauka drži,    ima    Očeta in Sina.
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
‘To govori On, ki    ima    ostri, dvorezni meč.
Vem, kje prebivaš: tam, kjer    ima    satan svoj prestol.
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
‘To govori Božji Sin, ki    ima    oči kakor ognjen plamen in noge, podobne
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
‘To govori On, ki    ima    sedem božjih duhov in sedem zvezd:
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
To govori Sveti, Resnični, On, ki    ima    Davidov ključ:
obvaroval tebe v uri preizkušnje, ki    ima    priti nad vesoljni svet, da preizkusi
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne, kaj govori Duh
vaju, poln divjega besa, ker vé, da    ima    le malo časa.«
Kdor    ima    ušesa, naj prisluhne!
vročina in preklinjali so ime Boga, ki    ima    oblast nad temi šibami.
skrivnost ženske in zveri, ki jo nosi in    ima    sedem glav in deset rogov.
glavi nosi veliko krono; napisano pa    ima    ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam.
Na plašču in na boku pa    ima    napisano ime:
Blažen in svet, kdor    ima    delež pri prvem vstajenju!
ampak bodo vstopili samo tisti, ki jih    ima    Jagnje vpisane v knjigo življenja.
Družba    ima    12,5 milijarde tolarjev osnovnega kapitala,
zahtevi za razpis referenduma in do kdaj    ima    to pravico.
članica Nata v prvem krogu širitve in da    ima    za to dobre možnosti.
Thaler, šef pariške diplomacije sodi, da    ima    Slovenija »vse razloge za optimizem«,
Kot opozarjajo,    ima    ratifikacija pridružitvenega sporazuma
komisije Sloveniji, češ da je edina, ki    ima    ustavne omejitve - in to je negativna
bojijo protikandidata Ukrajine, ki    ima    podporo nekdanjih republik Sovjetske zveze
Švedska    ima    nekaj velikih podjetij, ki bi lahko
o kmetu, ki je imel lep krompir in    ima    kulturo, o umetnosti, ki je ...
volilni upravičenec, pet oseb sicer    ima    volilno pravico, vendar je navedeno
obnovili in mu vrnili nekdanje razkošje,    ima    le malo možnosti, da bi spet zaplul.
Manj podpore    ima    Romunija, s katero nas zadnje čase
izrazili protest proti domnevam, češ da    ima    stavka SŽ politično ozadje.
Za te    ima    stečajni upravitelj pripravljeno gotovino,
Kdo    ima    več zaslug za to, da imamo samostojno
Če    ima    država le to možnost, da popušča, ji
odšli v Valburgo pri Smledniku, kjer    ima    Marko Tršan svoje konje.
Obisk in današnji sestanek s Cohenom    ima    pravzaprav isti namen, kot sta jih
akte, ki bi bili v nasprotju z ustavo,    ima    sicer samo notranjo veljavo.
Havel meni, da    ima    Evropa zdaj veliko priložnost, da to
Združena lista    ima    pripravljenih osem strani dolgo besedilo
Ne samo, da    ima    v nasprotju z njimi hitre recepte za
ni spremenil mnenja, saj pravi, da    ima    za »svojo trditev trdne dokaze in tudi
Otrple roke    ima    sklenjene pod glavo.
Tako čudne občutke    ima   , kakor da se bliža praznik, velik praznik,
Roke    ima    sklenjene in poje, poje tako lepo:
sveti večer o svojem domu, katerega    ima    tako rad in radi katerega trpi.
Vsak človek    ima    mater.
nocoj je Najdù vesel in samo nocoj    ima    denar, denar.
Morda    ima    kdo izmed nas tudi tu božično drevesce,
Tako bele roke    ima    ta kaplan, kakor mrtvaške so, tako
Najprej raztržejo človeku vse srce, ki ga    ima   , potem ga pa vržejo na cesto.
»Lina    ima    službo.
Zemlja    ima    svoj duh.
vrste ljudje, tudi vipavska zemlja    ima    svoj poseben duh.
le preveč radoveden, kakšno je dno,    ima    po strani klobuk in srce pripravljeno
Ta zemlja    ima    zame svoj poseben duh.
Moj Bog, saj ga    ima    tako rada in po vrisku ga je spoznala.
Prav njene oči    ima   , velike, globoke, pa tako neznansko
Tudi    ima    vse njeno, robat je včasih, moj Bog,
Samo tri prostore    ima   .
Komaj dvajset let mu je, pa    ima    že precej denarja; s kontrabantom služi.
Sivka    ima    telička.
Kje pa je to pravica, da    ima    Rejc tako polje, mi pa nič.«
del Littorio se ne obrestuje; žena    ima    kamne v mehurju in hoče na vsak način
žarečimi očmi, prevzet od opojenosti, da    ima    spet streho nad glavo.
Da, če    ima    človek nekje svoj dom, ima tudi svet,
Da, če ima človek nekje svoj dom,    ima    tudi svet, ki je razgrnjen tam zunaj.
odraslemu: človek je nahoden ali pa    ima    roke prezaposlene in se ne utegne usekniti.
Jaconcic    ima    karbidovko, imenuje jo moja centrala"
dan stoji na vetru, in potem: teden    ima    samo šest dni, če odštejemo nedeljo.
Rajši    ima    Ernesta.
in ubogal svojega srca - mi vemo, da    ima    tudi gospod Giaccogna srce za
urad, so ga vprašali, kako in kaj, ali    ima    družino, otroke, pokojnino, in tako
Včasih pa seže v predal, kjer    ima    spravljene svoje dragocene spomine.
Vse, kar    ima   , bo zapustil sinu Ernestu:
Nocoj    ima    nekaj denarja; odkurila jo bosta v
Pred sabo    ima    polo papirja in na njej napisano:
Če    ima    deklico, misli na deklico, na njene
napišejo v dnevnik pod rubriko »Čitatelj    ima    besedo« ogorčen protest proti taki
ljudi živi na njem in sleherni od njih    ima    svojo določno začrtano pot: rojstvo,
in neznatna tista vas res ni: cerkev    ima   , župnišče, šolo, poštni urad, karabinjerje,
delavec, ni uradnik, še potepuh ni, ker    ima    v sebi ponosa in srca preveč.
Sanj    ima    na vagone, uresničenja niti za otroško
»Kdo pa    ima    danes službo, če je pameten in pošten
Poročen je, tri otroke    ima   , s čim naj bi jih redil.
Detektiv je prikimal in priznal, da    ima    Martin v marsičem prav.
vrne Ernest, sicer pa še prej, saj    ima    doma mlin, kakor mu je že povedal.
»Zakaj bi pa ne bil tajnik, saj    ima    vendar šest realk.«
»In kako pasje življenje    ima   .
Kaj pa jo briga, kaj    ima    in česa nima.
Mlin    ima   , to je enkrat ena, in paglavec tudi
dejala, zakaj se potepa po gostilnah, saj    ima    vendar pisano, da se mora še pred sončnim
upognjenega in zveriženega hrbta, oči    ima    pa še zdaj lepe.«
je nekoč ukradel župniku kokoš, ker    ima    tam nezakonskega sina in ker so na
»Pri jedi    ima    še pes mir,«
je najhujše, niti sam ni, tri otroke    ima   .
ljudi skoraj vsi zgube, hčere, če jih    ima   , pa vlačuge.«
pač rekel, da mu doma ne bo hudo, saj    ima    tam vendar star mlin, ki mu bo dal
Saj    ima    vso pravico.
Pa naj bo Peter ali Pavel, denar    ima   , kakor vse kaže, in treba mu bo pač
Denar    ima    isto vrednost, če ga prejmeš iz morilčevih
Občina    ima    stroške.
Ta general    ima    tristo lir na dan za svoje postopanje,
visoko družbo, kajti samo visoka družba    ima    denar in drugič, ker je kavalirstvo
Nemara    ima    človek v listnici dragocene dokumente,
potni list ali kaj podobnega, potem    ima    ljubavna pisma, kake druge tajnosti,
Pa naj    ima    dokumente.
osel lahko krade, če    ima    oblast v rokah.
vztrajala pri svojem in trdila, da    ima    samo Bog pravico do maščevanja.
sem, nemara tega sploh povedal ni, da    ima    kaj otrok.
»Vse življenje je nam razlagal, da    ima    na vasi hišo, obljubljal je, da nas
Gilda    ima    še nekaj lir, Martin bo prejemal še
je prišel do konj, važno je, da jih    ima   .
Videla bo, da    ima    konje in voz in nikakor ne bo hotela
Kdor    ima    denar in puško, ima tudi boga.
Kdor ima denar in puško,    ima    tudi boga.
Moke    ima   , sladkorja in kave tudi.
Saj    ima    vendar gozd, star gozd, katerega se
Trideset lir    ima    na mesec in ni ji treba hoditi na dnino,
pregrehi, ki živi tri ure od vsega sveta in    ima    otroka s svojo lastno hčerjo; videla
Tudi to so zagnali, da    ima    Tinka že drugo srečo pod srcem.
»samo čudim se, ker nisem vedel, da    ima    pri vas sir iste lastnosti kot kafra:
»Vse    ima    svoj konec, tudi staro železo.
uporabil celo svojo prosto voljo, kar    ima    v nebesih kakor na zemlji hude posledice.
privošči tu pa tam kak potres, ker    ima    novo hišo, njegova hiša pa je stara
videla v tem pot božje previdnosti, ki    ima    z vsakim udarcem svoje dobre namene.
seboj in tako so kaj kmalu odkrili, da    ima    Venček kilo, kar je posebno zanimalo
in    ima    popolnoma zamašen nos, pa še takrat
gospodinja streže z jedjo kakor bolniku in    ima    v malhi steklenico močnega žganja,
je vendar že fant, sta rekla, in da    ima    pravico do življenja; Venc se je vdal.
Tako je pač: če    ima    hudič mlade, nima samo enega!
Saj    ima    hišo.
Bog    ima    v nebesih toliko duš.
spet srečujem: oblečen je slabo, roke    ima    nekam čudno zvite na hrbtu in hodi
»Ali    ima    kmetijo?«
Ta Tinca    ima    smolo z življenjem.
popolnoma nag k maši, samo naramnice    ima    čez ramena.
resnim in važnim obrazom, kakršnega    ima    v svojih najlepših letih mati, ki ji
na cerkvenem stopnišču, je videl, da    ima    v naročju tudi monštranco.
konji, bajtar pa mora dati edino, kar    ima    - dati mora moč svojih žuljavih rok.
Saj    ima    vendar samo devet leh.
Dobro vem, da jih    ima    samo devet.
Venc, dolginasti Kozjekarjev Albin, ki    ima    za vsak primer v malhi klarinet, sitni
tete spominjal, sem bil prepričan, da    ima    dušo brez posluha.
»Še na sliki    ima    žive oči.«
Otrok pa tudi    ima    za celo vojsko!’ je zalajal Okrogličar,
Tudi tam    ima    dve hiši.
‘Naše oči    ima   ,’ je rekla Obrekarica.
   Ima    jih,’ je zadovoljno rekel Obrekar,
vidiš, kakšen je: šepal ne bo, roke    ima   , sliši, slep ni, grbe nima, toda v
potipala za pravo žilico; zaslutila je, da    ima    rad otroke, pa je tega divjega moža,
Vsak    ima    svojo zgodbo, kdor je mrtev in kdor
Vedela sem, da    ima    še nekaj za bregom, pa da mu beseda
skupaj ... kako bi rekla ... tudi strah    ima    svoje meje.
Na glavi    ima    majhno, visoko čepico iz črnih čipk,
Že zdavnaj    ima    svoje mnenje o ljudeh v teh krajih,
Cesare Barandello pa    ima    izurjeno oko in oster nos.
Jezik    ima    dolg in oster; vsakega oplazi z njim.
Saj nima trdega srca, samo skorjo    ima    trdo, zato je mislil, da ga kravja
Saj že    ima    potni list.
Kaj pa    ima    od tega?
Toda kaj    ima    zdaj od tega?
tarna o svojem najmlajšem pobu, ki da    ima    že spet zlatenico, ona pa mu daje križ,
Vsak kraj    ima    svoje navade.
»Saj    ima    že z Dragičem dovolj skrbi.«
navdušeno reče stric Sova, ki    ima    očitno rad vse drzne ljudi.
ograji hodnika, na majhnih oknih, povsod    ima    Nančika rože v loncih.
Mračna in zatohla izba, čeprav    ima    šest oken in je prostorna kot skedenj.
»In Tildica jih    ima   !« vedro prikima Drejc.
»Danes    ima    roke še v žepih.
Sova pa    ima    šale dovolj.
Videti je, da    ima    še nekaj neprijetnega na srcu, a ne
Med njimi gre Tildica; roke    ima    zvezane, a glavo drži pokonci.
Taka drobcena stvarca, pa že    ima    dušo ...«
Sova, ki    ima    obvezano nogo, šepa ob bergljah proti
partizan in glasno bere partizanu, ki    ima    zavezane oči:
Tudi Drejc    ima    svojo minersko četo ...«
Otrok    ima    res že precej.
Takoj je videla, da    ima    mož nekaj na duši, pa je upala, da
najsi bo še tako zanikrna in obcestna,    ima    svoje navade in svoj red.
ugotovile, da je »bolj« temne polti, da    ima    »bolj« debele ustnice, »bolj« potlačen
»Oči    ima    Lužnikove.«
»Pa    ima    res nekam motne oči,« je prva priznala
»To bo verjetno samo zaradi tega, ker    ima    bolj temno kožo.«
Kdor    ima    tako veliko rano, mora počivati ...«
»Vsaka hiša    ima    svojo.
Vsak človek    ima    svoj glas.
zvoka, ne slišiš tistega, kar poje, kar    ima    svoj glas, kakor se reče.
Čudak je človek, ki    ima    več srca in več pameti, kakor je potrebno
Ta ni niti vedel, da    ima    kmetijo, stari pa je bil kljub svojemu
Toda kdo    ima    naposled kaj od take skromnosti?
zaviješ v tisto rjuho zemlje, ki jo    ima   , ter vse skupaj stisneš pod pazduho
‘Ravnica    ima    vse sama!’ je govorila.
je bil opogumil in ji povedal, da jo    ima    rad, potem pa nihče več, zakaj Oti
In nemara niti vedela ni, da ga    ima    rada ...
Baba je grda in neumna, kako naj    ima    rada?...’
Sicer pa    ima    marsikatera družina svojega črnega
vendar smo zmeraj vedeli, katero dekle    ima    trenutno na piki, če bi Ravničar umrl.
In nenadoma je začutil, da ga    ima    tako rad, kakor ga ni imel rad še nikoli.
Človek je zver, dokler    ima    kremplje in zobe, ko pa jih nima več,
Glavo    ima    skoraj na krožniku, prikimava in hlastno
tako se smeje, debeluška drobna, da    ima    kar tri jamice: v bradici, sredi desnega
Oči    ima    velike, modre.
Nasmehnila se je in videl sem, da    ima    tri jamice: na bradi, sredi desnega
more misliti samo na mater, čeprav jo    ima    vendar tako rad.
spominjal, kako jo je bil nekoč vprašal, kje    ima    očeta, in kako je dekletce na tisto
- Saj zato    ima    pa glavo!
- Glavo že    ima   , toda potreben je tudi spomin.
- Seveda ga    ima   .
- In    ima    ga po naši strani! -
- Ne rečem, da ga    ima    po meni, ki ob nedeljah zvečer včasih
   Ima    ga po mami.
seveda stal na mostu ter ji povedal, da    ima    tri čire, dva
Močne korenine    ima    in brani svet, da ga voda ne trga.
- Ali je dobro ali slabo, če    ima    človek hudo kri?
zelo dober človek, Lužnikov Martin    ima    tudi hudo kri, kakor pravijo, pa je
Sicer pa, kaj    ima    kri opraviti z dobroto?
- Človek    ima    srce zato, da mu poganja kri.
Saj    ima    vso pravico.
velika, uležana kopa, Škrbina je višja in    ima    grbo, Plešarjeva glava je še višja
grbo, Plešarjeva glava je še višja in    ima    res glavo:
»Strah    ima    zmeraj velike oči!«
Grunt    ima    res korenine do pekla.
- Potemtakem    ima    grad? -
zagrešil nekaj grdega, kajti tudi če    ima    Justino zares rad, to ni prav, ker
Justino zares rad, to ni prav, ker    ima    že nevesto, ki jo nosi v medaljončku.
kretnjo roke povprašal kuharja, če    ima    kaj pijače.
- Z ženskami    ima    še Bog same sitnosti.
mu dviga nad velikim trebuhom, roke    ima    prekrižane na prsih, razmišlja in joče.
In vendar    ima    ta glagol v življenju največ izjem,
Ni in ni odnehal, čeprav jih    ima    že nad osemdeset.«
Naposled pa    ima    tudi stara baba razum...
»Rožice, ki jih    ima    v glavi.
Vsako noč jih    ima    polno bajto, pa je še sem prišla na
Umetnost    ima    svoje zakone, ki niso nikjer zapisani,
pikajo, zbadajo in mu pijejo kri, da    ima    sirota konice ušes že vse žive.
njemu dveletna Usadarjeva Tinka, ki ga    ima    neznansko rada.
In naposled    ima    tudi robida svoj sad, da boš vedel!«
Saj pravijo, da    ima    rad debele!«
Tudi on je krščanska duša, čeprav    ima    svojo pregreho!
Ne, tukaj    ima    res hudič svoje prste vmes ...
Vedel pa sem, da    ima    svoje topole zelo rad in da je ponosen
»Kar vprašaj Temnikarjevo Katro, ki    ima    sanjske knjige.
prišel do kraljestva starega Berta, ki    ima    svojo hišico in svoje njivice prav
Ali te    ima    še rada?«
je manjkalo, pa bi bil pozabil, da    ima    opravka z norim človekom.
»Luka    ima    že prav!« je vzdihnila.
»Poglavitno je, da    ima    človek pri takšnem delu mir!
O, tudi tukaj    ima    dialektika svoje prste vmes!
»In kakšen glas    ima   !
»Glas    ima    oster.«
Predebelo skorjo    ima    okrog srca.
leži, baba pa je mlada in zdrava in    ima    še hudo kri, kakor se reče...«
Vsak    ima    svoje slabosti in težave!« je rekel
Človek je ni vajen, pa    ima    razne prisluhe.«
»Vsak človek    ima    pravico, biti sam!« si je z očitkom
bi Temnikarju povedal, kako rad ga    ima    in kako zelo ga bo pogrešal, toda preden
Eh, žalostno je za pravega moža, če    ima    sina, ki je baba!...
»Še kravi    ima    več povedati kakor meni!«
- Psov    ima    pa kar veliko! - je rekla.
- Tvoja nemška smrt    ima    veliko psov, - je mirno rekla Temnikarica.
In tisti hip je šele začutil, da    ima    spet kamen v drobu.
Kdo pa    ima    danes praznike!...
Kar tako:    ima    ga!« je še zmeraj odsotno odgovoril
»   Ima    ga ...
Od nekdaj ga    ima   ...
Majcen, ki je šele tedaj začutil, da    ima    popolnoma izsušeno grlo.
In fantička    ima   
veste, kako je: dom je dom in prava mati    ima    še zmeraj kje kaj skrito...
»Seveda, vsak človek    ima    svoje delo, vsak človek,« je prikimal
je človek starejši... eh, kaj bi: vsak    ima    svojo lastno povest, zakaj naj bi potem
Tvoja mati    ima    prav.
»In zakaj    ima    luč?
vrat in napel oči, da bi videl, kaj    ima    v tolmunu, pa sem bil prekratek.
Vse, kar    ima    kaj zdravja in moči v sebi, je grenko.
»Kar vprašaj Temnikarjevo Katro, ki    ima    sanjske bukve.
»Saj pravite, da    ima    vsaka stvar svojo zgodbo.«
»Prav vsaka stvar    ima    svojo povest.
»Kakšno zgodbo pa naj    ima    kamen?« se je oglasil Milan, ki je
»Kamen je res samo kamen, a vendar    ima    lahko tudi kamen svoje življenje,«
»Vsako živo bitje    ima    srce,« je rekla orlica.
»vsak    ima    v sebi svoje sonce.«
»Rad jo    ima   !« je zagrmel grom.
»Srečko je rekel, da    ima    tudi njiva verjetno srce na levi strani,«
»Vsak naj    ima    bič po svoji meri.«
Zato je odločil, naj    ima    vsak bič po dva jermena.
rekel graščak Bičnjak, »odslej naj    ima    vsak bičar po dva, da ne bi opravilo
»No, zdaj    ima    vsak svoj bič in še celo drugega za
spozna in kaj vse lahko razišče, če    ima    čas za to!
mogoče sklepati, da gre za gizdalina, ki    ima    veliko izkušenj.
prikrivala mnenj in eden je priznaval, da    ima    drugi čisto prav.
Pécuchet je bil zadovoljen, da    ima    pošast.
debele ustnice in čeljust, kakršno    ima    buldog.
človek, ko je prišel k njima, mislil, da    ima    pred seboj dele neznanega stroja ali
je še povečevalo lažni občutek, da    ima    zalizke.
Foureau je vprašal gospo Bordinovo, ali    ima    rada šale.
Navedena temeljna ugotovitev    ima    na poti od francoščine do slovenščine
ko je videla, da je ves krvav in da    ima    vrvice na tacah.
Vauquelin je izračunal, da    ima    kokoš v lupinah svojih jajc več apna,
Veste, kakšen utrip    ima   ?
Tedaj si je mislil, da    ima    napad ledvičnih kamnov.
Severnico, nato Kasiopejo, katere ozvezdje    ima    obliko črke Y, nato Vego iz lesketajoče
naravi odkriva krepostne namere in jo    ima    za nekakšnega svetega Vincencija Pavelskega,
Cantal    ima    tri čudesa, Hérault pet, Burgundija
To je tako kot notranje morje, ki    ima    svojo bibavico, svoje viharje.
spati, če bi mislil na to, kaj vse    ima    pod nogami.
Sedanja doba jih    ima    najmanj sto tisoč.
dvorišču, je Bouvard povedal, kakšne načrte    ima    z Mélie.
pa je narobe,« je rekel Bouvard, »če    ima    človek res kaj lepega?«
Včasih človek niti ne sluti, da    ima    poleg sebe vse, kar bi potreboval za
otroka, ki je dobil ime Jeud, in Anobret    ima    poteze Sare in Jeud je bil žrtvovan
hiše, v katerih so sobe, katerih vsaka    ima    štiri stene, razdeljene na devet polj,
filozof Giambattista Vico (1668‐1744)    ima    besedi »scienza nuova« (nova znanost)
Villemain ju je spravil v ogorčenje, ker    ima    na strani 85 svojega Lascarisa Španca,
spoštovanje do Walterja Scotta, ker    ima    v Quentinu Durwardu toliko neumnih
»Gre za kraljico, katere mož    ima    sina z drugo žensko.
ganila in izbuljila je oči, kot da    ima    pred seboj čarovnika.
Ali    ima    francoščina določne in nedoločne člene
Nekateri mislijo, da jih    ima   , drugi, da ne.
Prašič ne more biti lep, ker    ima    tako nečiste navade, kača tudi ni lepa,
»Kdor    ima    hišo...«
Heurtauxu in mu razložil, kakšne možnosti    ima   .
nasprotoval klubom, kako nazadnjaške ideje    ima   , kakšen skopuh je.
od monarhične, kajti vsak podložnik    ima    do svojih otrok isto pravico kot monarh
Pravico    ima    ‘storiti vse, kar hoče’, kot pravi
Oproščeno je celo tega, pravi Jurieu, da    ima    prav.«
naredilo za lastnika stvari, ki jih    ima   
Vsaka ženska    ima   , če ji je do tega, tri moške, moža,
Sploh ne, raje    ima    bolj suhe.
potem pa priznal, da je odkril, da    ima    intimno bolezen.
Amoros    ima    v svoji ustanovi poseben stolp, kjer
pa je podobna sposobnostim, ki jih    ima    magnet.
Imela je občutek, kot da    ima    žebelj v tilniku, govorila je s hripavim
da sloni na ovratniku suknjiča, da    ima    zalizke.
in se obenem spraševal, ali jo sploh    ima   , je upiral pogled v ščitnik na čepici.
samo eno vrsto popolnosti, medtem ko    ima    absolutno vse popolnosti.
Kajti po eni strani trdi, da jih    ima    že zarodek, po drugi strani pa priznava,
Nravna občutljivost    ima    štiri zvrsti, njena druga zvrst - ‘moralne
lastnosti je razumsko zaznavanje, ki    ima    dve glavni gibanji in štiri stopnje.
»Nesrečnik, ki se ravna po nagonih,    ima    ravno tako prav kot poštenjak, ki posluša
naročil, naj pove gospodarjema, da ju    ima    za telebana.
Ta vzdevek    ima    Jean Marie Baptiste Vianney (1786‐1859),
maščevanja, prizadevamo si za njegovo slavo,    ima    vse vrline, roko, oko, politiko, prebivališče.
»Človek    ima    lahko več žena, tako kot očaki, mormoni,
Daje se tistemu, ki    ima   , in jemlje se tistemu, ki nima.
še večje, ko je Pécuchet izjavil, da    ima    enako rad budizem.
kristjanov, kar pa se tiče utelesitev, jih    ima    Višnu devet, ne pa ene!
Mogoče    ima    opraviti s takšnimi stvarmi, da bi
Predmet razglabljanja    ima    manjšo vrednost od načina razglabljanja.
se prestrašila, ko sta ugotovila, da    ima    nad uhljem, v višini oči, organ prehranjevanja.
Človek    ima    lahko v sebi klico greha, vendar to
ne pritegne vseh sposobnosti, torej    ima    vsaka svoj sedež.
»Dober spomin    ima   
»Vsaka rastlina    ima    liste, čašo in cvetni venec, v katerem
Ljubi Arnold    ima    sledove po vsem telesu.
veličastno je mahal z roko, kot da    ima    orkester za seboj.
»Mogoče    ima    Locke kar prav: muzika vodi v tako
morskem dnu živeča ploščata riba, ki    ima    na koži bradavičaste izrastke
skusiti vsak človek, predvsem tisti, ki    ima    najmanj zaupanja, tisti, ki se kar
Pa    ima    res prav Stane, ki pravi da »bicikel
Vsak    ima    svojo pot.
Saj to sploh ni težko, vsak    ima    vendar v sebi toliko čudovitega.
Vsak    ima    zato pač svoje težave.
na naši strani, le s to razliko, da    ima    velikanski trg za pranje možganov,
Vsaka masovna kultura    ima    svoje deviacije, svoje heretike in
zdel nerešljiv, vsaka možna situacija    ima    svoj izhod, vse je mogoče in lažje
lahko zabavaš tudi z opazovanjem, kako    ima    vsak tip krajine vpliv na tvoje počutje.
bom pač nekaj dni ostal pri miru, to    ima    vsekakor tudi svojo dobro stran, pravzaprav
Najbolj neumen kmet    ima    najdebelejši krompir.
Na črno se dobi nekakšno žganje, ki    ima    skupaj z ledom skorajda okus viskija,
Najstarejši sin, dvanajst let    ima   , vsako noč joka, ker ga ne pustimo
Kaj je boljše, kdo    ima    več od tega, tisti ki se naseli ali
vodi skozi druge probleme, kot jih    ima    večina.
Seveda pa    ima    Pakistan tudi svoje razlage o vzrokih
izšel v sovjetski izdaji v Kabulu,    ima    celotno področje plemenske zveze Patanov
odpora partije Jamait e Islami, ki    ima    tod največji vpliv.
skupine jim je poročal, koliko ljudi    ima    in jim nekaj stisnil v roke.
univerzi večja skupina etnologov, ki    ima    nalogo čim bolje preučiti plemenske
resnica, jih instinktivno prepričuje, da    ima    tehnična znanost funkcijo neke vrste
vladne agencije za pomoč kmetom, ki    ima    svoje prostore na glavni ulici.
telesno pregledali in izkazalo se je, da    ima    deček vseh osem značilnosti, ki so
otožni, zaprti ali zadrogirani, večina    ima    trdna gorjanska načela, sveto prepojena
sanskrtu bogat res pomeni tistega, ki    ima    boga, prek perzijskega baga se je termin
Večina med njimi    ima    krasna oprsja, izzivajoče poudarjena
Ujel je svojo ribo (mene), sedaj    ima    denar, prinesel bo banga, je obljubil.
same, kot večnost, absolut, zakon, kar    ima    seveda svoj vpliv na razmišljajočega.
se vozijo okoli na kravah (vsak bog    ima    svojega partnerja in vsi se lahko postavijo
kakšno kvaliteto življenja čutijo, kdo    ima    v prihodnje več možnosti!?
Ah, je odgovoril eden, kdor    ima    tu denar, mu ni treba niti s prstom
Indija    ima    zato svojevrstno mentaliteto, ki ji
Vse    ima    nek razlog, vsako slabo nosi v sebi
Vse    ima    svoj vzrok in zato tudi namen.
Kdor    ima    rad življenje, ima rad Indijo.
Kdor ima rad življenje,    ima    rad Indijo.
denar servirajo njegov pepel, kar pa    ima    za stransko posledico glavobol in seveda
Kdor    ima    rad samega sebe, ne mara opija.
sam pa bi se ulegel na tla. 74 let    ima   .
brskanje po nekih globinah duše, ki jih    ima    vsak.
Vsaka misel    ima    svojo energijo in zato tudi posledice.
Za kogar ugotove, da    ima    veliko denarja, je pečen, kdor nima
Azija    ima    toliko obrazov.
Za Batake se    ima    večje število etničnih skupin in klanov
Gostilno    ima    vsaka vas in je njen osrednji prostor.
Pa saj    ima    vsak pravico biti, kakršen pač je,
pravico biti, kakršen pač je, vsak    ima    svoj prav.
zapovrstjo od spodaj navzgor tako, da    ima    stupo vedno na svoji desni strani.
Bali Age    ima    večina za brezkastne in manj vredne.
bila zasmetena in umazana, čiščenje    ima    bolj simbolični značaj.
hiš, kajti vsaka vaška skupnost jih    ima    vsaj tri, poleg tega pa ima vsaka družina
skupnost jih ima vsaj tri, poleg tega pa    ima    vsaka družina še vsaj enega privatnega
ali hiše - nekakšen vaški svet, ki    ima    največ zaslug, da se je po padcu lokalnih
Vsaka vas    ima    svoj orkester.
iz indijske Ramajane, svoje izvore    ima    tudi v predhindujskih obredih kolektivne
S transom    ima    opraviti tudi Sengyang Dedari, ki ga
Vsak    ima    svojo pot.
in filozofija, vsaka konstrukcija pa    ima    dobre in manj dobre posledice.
veselje sta dve temeljni vrednoti, vendar    ima    dolžnost prednost.
Tako rada me    ima   , rada bi ostala z menoj, imela skupaj
potrebnim za nomadsko življenje, ki ga    ima    Gail tako rada.
Osemdeset let stara ženica, Tajni, ki    ima    zemljo v najemu od angleške krone za
Komuna    ima    velik rezervoar, ki ga polni črpalka
Tako rada    ima    vodo.
hčerkinem licu se nam je zdel tak, kot ga    ima    Buda v azijskih templjih.
Sonce    ima    v Avstraliji posebno magično moč.
Zanimivo je doživeti kako    ima    nek kontinent lahko tako moč nad tabo.
Ljubezen    ima    sto obrazov, eden od njih je toleranca.
Vsak    ima    pravico začeti znova, biti srečen tukaj
Pri njem se zbirajo, ker    ima    Maks ogromen klavir, na katerega sicer
vpadljivih potez in, kot sam zase trdi,    ima    najbolj redne osebne stike z bogom.
Po tem, koliko priležnic    ima   , lahko tekmuje z vsakim mogulskim maharadžo.
človek je, in to vse od kraja, kadarkoli    ima    pač možnost in čim več.
Mind - razum    ima    moč vplivanja na kozmični tok stvari.
sem koliko ji pomenim, ampak tudi ona    ima    posebnosti v značaju, ki jo po eni
Kdor ti daje pijačo,    ima    določen vpliv nate, tako kot mama,
Razum    ima    tako velik vpliv na naše doživljanje
Zanimivo je občutiti, kako    ima    vera na te ljudi dober vpliv.
Farmar, ki še tega ni vedel, koliko krav    ima   , ker je farmo kupil šele pred pol leta
Tudi za to    ima    narava svoj prav.
Ampak kaj    ima    Descartes skupnega z Wertherjem?
takrat, kadar nisi povsem prepričan, da    ima    učitelj prav!
Vase prepričani cogito    ima    namreč, inter alia, pomemben psihološki
more obleči v izkustveno psihološkega,    ima    pa lahko nanj dober vpliv.
starejša sestra je poročena, samo mene    ima   ... tu...
Otroka    ima    s tistim Parižanom?
(res cogitans in res extensa),    ima    strasti očitno za telesne procese,
svoje Ljubezni manj kot samega sebe,    ima    do njega le preprosto Naklonjenost
<Devotion>. [...] in kdor je vdan,    ima    v svoji vdanosti ljubljeno stvar toliko
Že zato    ima    Werther bolj prav kot Descartes...
   Ima    pa Ljubezen karseda čudne učinke &
Ne razumem, kakšno zvezo    ima    zapeljivec Johannes s svojim avtorjem
Kierkegaardov psevdonim, zdi pa se mi, da    ima    neko zvezo s puščavništvom...
izračunal, kajti stavil je na to, da ”   ima    ona domišljijo, dušo, strast, skratka
Da, skoraj sedemsto strani    ima   .
ampak je smisel alternative, po kateri    ima    knjiga naslov, globlji in bolj zapleten;
nedvomno občuti kot nesrečno, hkrati pa    ima    do nje neko filozofsko distanco.
Hegel    ima    v kritiki nesrečne zavesti po svoje
gibanje neskončnega hrepenenja, ki    ima    zagotovost, da je njegovo bistvo takšna
Zakaj nesrečen je, kdor    ima   , tako ali drugače, izven sebe ideal
Zdi se mi, da    ima    Kierkegaard bolj prav kot Hegel, predvsem
Kakšno zvezo    ima    to z mojo Drago? ...
”Očitno je, da    ima    Descartes kljub radikalizmu brezpredpostavljenosti,
trditev, češ da je lahko telo brez duha,    ima    njej nasprotna ”idealistična“ trditev,
danosti, v svetu fenomenov, v katerem    ima    transcendentalni ego cogito vlogo
Pa    ima    kalejdoskop kako zvezo s Husserlom?
človeka, ki bi jo peljal, samo mene    ima   ... in njega v Parizu, h kateremu gre.
umetnosti, precej več od mene, predvsem pa    ima    izreden občutek za lepoto, ki ga zdaj
slučajno v tistem času hodil po Himalaji,    ima    verjetno malo opraviti s tem [spoznanjem],
- in potem pravi, da    ima    takšno prepričanje mnoge negativne
Parfitova teorija privlačna in nedvomno    ima    v sebi precej modrosti.
neposredna zavestna danost... potem uvidiš, da    ima    Parfit prav:
pravo resničnost - toda kdo izmed njih    ima    navsezadnje prav, mojster?
Tako modre oči    ima   , kako sinje modre!
Ali    ima    vaša knjiga kakšno zvezo z zapiski
Knjiga    ima    dva dela in obsega več kot tisoč strani;
torbici, kot da se hoče prepričati, ali    ima    vse dokumente... in vožnja je večidel
ni gibanje, temveč gibanje, kolikor    ima    število.“
človeško pojmovanje gibanja, vendar    ima   , kot vemo, končno hitrost, enako kot
Aristotel govori o krožnem gibanju časa,    ima    v mislih zlasti ta, drugi pomen:
sosednjem trgu, na Campo San Angelo, tam    ima    najeto sobo skupaj s sošolko, Japonko.
stekanje vzporednic, pridem do misli, da    ima    to nekakšno zvezo z menoj, z mojim
Kakšno vlogo    ima    evklidska geometrija v renesančni perspektivi?
privilegiranega očišča; evklidska geometrija    ima    bistveno vlogo zato, ker renesančna
namreč ”premice“ v narekovaju, ker    ima    premica oziroma ravna črta v neevklidskih
On ni več rosno mlad, ona pa jih    ima    komaj dvajset.
Njuna gondola    ima    edina kabino iz baročno izrezljanega
odgovornosti, ni se hotel vezati, svoje delo    ima   , svoje knjige, svoje misli...
Toda majhen kanal    ima    ravno tako svoj čar - kakor je zapisal
tistimi evangeljskimi prizori, v katerih    ima    odločilno simbolno vlogo ogenj oziroma
mora biti povzdignjen Sin človekov, da    ima    vsak, ki veruje, po njem večno življenje.“
hipotetično, četudi seveda izjemno mesto, ki    ima    funkcijo abstraktne referenčne točke
”dvojčka“ - seveda, če odmislimo, da    ima    prostor tri razsežnosti, čas pa eno
Na primer, žogica za golf    ima   , ”idealno“ gledano, mnogo dvojnic,
neevklidskega dvodimenzionalnega prostora, ki    ima    drugačne topološke značilnosti, pa
argument s posodobljeno trditvijo, da    ima    vsak prostor (tudi prazen) svojo ”obliko“,
Kaj je v tem čudnem starcu, da    ima    takšno moč sámospreminjanja?
najpomembnejša ”točka“ časa, skozi katero    ima    duša dostop do večnosti.
edina ”točka“ v času, skozi katero    ima    duša dostop do večnosti.
Na primer, ali    ima    Kantov prostor kakšno specifično ”obliko“?
posebej sem se zamislil ob trditvi, da ”   ima    čas samo eno dimenzijo“ [prav tam,
<das Mannigfaltige> zaporedje, ki    ima    le eno dimenzijo, ter iz lastnosti
trikotnikov v svetu, to gotovo drži, vendar    ima    forma sama neko svojo ”formalno“ oziroma
se, recimo, na veliko vlogo, ki jo    ima    čas v sodobni kozmologiji, v kateri
...in pri retenci časovnih predmetov    ima    bistveno vlogo zavest...
glasbeno frazo, kajti reprodukcija    ima   , kot pravi Husserl, različne ”načine
predmeta; tako bo na primer človek, ki    ima    vsaj malce posluha in vsaj bežno pozna
Mojster, kakšno vlogo pa    ima    trenutek zdaja v vsakokratnem časovnem
časovna točka v enosti trajajočega toka    ima    torej svoje absolutno trdno mesto <absolut
Svetlobni žarek    ima   , kot veva, vedno enako hitrost 300.000
Mojster, kakšno vlogo pa    ima    pri tem znamenita Einsteinova energijska
- toda merjenja so pokazala, da jo    ima   !
Prav sklepaš, saj    ima    vsako gibajoče se telo in tudi vsak
Einstein‐Minkowskijevi metriki prostora‐časa, vendar    ima    v slednji ta pojem povsem eksakten,
Usmerjenost časa    ima   , kot kaže, neko zvezo s slednjim, ne
reciva v ”zunanjo“ praznino, ki pa    ima    precej nenavadno lastnost (prav to
Vse    ima    svojo uro, vsako veselje ima svoj čas
Vse ima svojo uro, vsako veselje    ima    svoj čas pod nebom...
drugega cvetja, ampak zgolj to, da    ima    vsaka vrsta svoj čas in svojo uro pod
Ampak kaj    ima    mladost opraviti z znamenjem?
Ne vem... morda ker    ima    mojster Bruno rad zemljo, ker živi
da je bik simbol moči... in mojster je    ima    veliko.
o vrtiču, baje izvira iz kabale in    ima    neko smešno ime... kako že?
brezrazsežnostnega mesto nečesa, kar    ima    razsežnost...“ [Bruno, 179].
Aristotel], da je umeščeno akcidenčno in da    ima    vlogo mesta po naključju, to je, po
Torej je dobro, da je ta prostor, ki    ima    enako razsežnost kot svet (in ki ga
bil poln ves prostor; sledi torej, da    ima    vesolje neskončno razsežnost in da
Zato je nujno, da    ima    nedostopno božansko obličje neskončno
   Ima    to kakšno zvezo z naključjem, da je
precej podobno našemu védenju o tem, ali    ima    svet smisel ali ne?
Svet    ima    lahko različne smisle in tudi bogovi
tudi bogovi so različni, medtem ko    ima    vsak človek eno samo življenje.
knjigam in prinese tri na mizo: prva    ima    naslov The Cosmology of Giordano Bruno,
slovesa ipd., marveč zgolj zato, ker    ima    spoznanje Boga oziroma ker je prepričan,
koristnega za odrešenje, ali dejanj (če    ima    kdo rajši takšno definicijo), katerih
človeku Sveto pismo popolnoma neznano, a    ima    kljub temu pravilne nazore in resničen
spoznanje, saj Spinoza v Etiki uči, da    ima    Bog neskončno mnogo atributov in
horizonta, kjer je očitno enovit - vendar    ima    tovrstno sklepanje to slabost, da ni
Torej    ima    NATURADEUS fraktalno strukturo - vsak
”Čim več    ima    stvar stvarnosti ali biti, tem več
”...tisto, kar je končno in    ima    določeno bivanje, ni moglo biti ustvarjeno
potemtakem ne rečemo drugega kakor to, da    ima    Bog to ali ono idejo, ne kolikor je
beležnico, bi vas rad še vprašal: ali    ima    Spinozova misel, da v Bogu obstaja
in telo pod vidikom večnosti, nujno    ima    spoznavo Boga in ve o sebi, da je v
Pa lepe platnice    ima    Hiperion, sinje modre, že skoraj
Kdor    ima    ušesa, naj sliši...
svojega ”klasičnega“ sistema, v katerem    ima    filozofija narave bistveno vlogo:
eksistira, lahko pa tudi ne eksistira;    ima    pravzaprav vse pogoje eksistence v
Zajeto iz vira reči in njemu enako,    ima    tisto večno v duši neko sovédenje <Mitwissenschaft>
najbolj oddaljene prihodnosti, ker    ima    v sebi uvit čas.“ [prav tam, 242]
Janez. ...in kakšno zvezo    ima    Wittgensteinovo ”mistično“ s Schellingovo
ničesar, kar bi lahko hotela; nasprotno,    ima    sámo sebe kot večno zaželeno (sámo
objekt, kot pravo bistvo); toda ker    ima   , kakor da ne bi imela, zato je mirujoča,
kakor nima pomena vprašanje, od kod    ima    trikotnik tri kote.
uvodoma rekel, da je človeško bistvo, ki    ima    v sebi ”uvit čas“, soudeleženo tudi
Jasno je, da    ima    to usodne posledice za Vekove sveta,
Če    ima    volja na voljo dve možnosti, potrditev
Profesor filozofije dr. Bruno Vran    ima    nocoj predavanje na Filozofski fakulteti
Ali    ima    kozmologija glede na svoj položaj ”mejne“
Riemannovo sferično geometrijo, v kateri    ima    trirazsežni ukrivljeni (neevklidski)
Drugače kot v srednjeveških predstavah    ima    ta svet sicer končno prostornino <Rauminhalt>,
Vprašanje    ima    seveda filozofsko ozadje: kakšno je
Antropično načelo pa    ima    že pri svoji prvi formulaciji dve različici:
razložimo z antropičnim načelom, ki pa    ima    razlagalno moč zgolj tedaj, če predpostavimo
”možnih svetov“) tavtološkost izgine, saj    ima    šibko načelo gotovo vsaj to informativno
smiselno, čeprav po drugi strani drži, da    ima    močno načelo intuitivno vendarle bolj
Protidejstveni stavek    ima    splošno obliko: ’
Nekateri teoretiki celo menijo, da    ima    vsak znanstveni zakon obliko protidejstvenika
zavedam, da zdaj živi z drugim, da    ima    majhnega otroka...
bo počel tam, če je ona z drugim in    ima    otroka?
celoten delež, ampak tisti delež, ki ga    ima    v svoji lasti Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba
To se pravi delež, nad katerim    ima    kontrolo država.
Kot vem    ima    tudi Slovenska nacionalna stranka nekaj
Podatke    ima    tudi pristojno ministrstvo.
Trg je globalen in    ima    svoje neizprosne zakonitosti.
zadnjih objavljenih podatkih na spletu    ima    Sod 10, Kad pa 12% lastniški delež.
Je težka naloga, je zapletena in    ima    številne čeri.
Po drugi strani pa mu očita, da    ima    premajhne matematične rezervacije in
vlade, da o teh stvareh debatira, da    ima    sestanke, ampak da te svoje obveznosti
VALENTIN POHOREC: Hvala. Peter Levič    ima    stališče poslanske skupine Stranke mladih.
šolstvu, pač pa tudi drugje, verjetno    ima    vpliv tudi na brezposelnost v Republiki Sloveniji.
Pri tem    ima    bistveno podlago oziroma funkcijo šolstvo,
Ta država in ta proračun    ima    tudi vse finančne kapacitete že v proračunu.
Jaz mislim, da glede na to, da    ima    gospod minister Gaber dovolj visoko
Predlagatelj    ima    potem na koncu tudi končno besedo.
Alojz Sok, Nova Slovenija    ima    prvi besedo.
Besedo za razpravo    ima    kolega Ivan Božič.
Opozoril bi rad tudi, da    ima    ta predlog zakona neposredne finančne
poteku razprav pokazalo, kakšen odnos    ima    do naravnih vrednot in do varovanja
Poleg tega    ima    zakon tudi to pomanjkljivost, da ne
Navsezadnje    ima    na razpolago tudi cel državni aparat
Jasno pa, da    ima    javni zavod Triglavski narodni park
Ta zakon ravno    ima    določbo, ki naj bi omogočala omejevanje
nanaša na specifično področje, zato    ima    določene rešitve, ki posegajo na neki
Poslanec Vučko trdi, da    ima    uprava aktivno vlogo.
posežeš v neko področje, seveda država    ima    pravico omejevati določene dejavnosti
Igor Štemberger    ima    besedo kot naslednji razpravljalec.
Besedo    ima    kolega Sašo Peče.
laično pripravljen, pavšalno, in da    ima    preveč lukenj in negativnih posledic,
Kolegica Majda Širca    ima    besedo za razpravo.
Jožef Školč    ima    besedo, prosim.
danes imela drugačno usodo, kot jo    ima   , če govorimo o stvareh, ki so vezane
presoji, kot sem rekel, tudi čez to, ali    ima    kdo osebno izkušnjo s parkom ali je
videl sliko Bohinjskega jezera, ki jo    ima    v enem podjetju zelo podjeten človek.
PODPREDSEDNIK VALENTIN POHOREC: Saj    ima    besedo.
Kolega Vučko    ima    besedo.
To    ima    s tem zakonom na nek način posredno
Podobnik ni navzoč, dr. Miha Brejc    ima    besedo za razpravo.
Sedaj vprašanje: Koliko pa    ima    smisel sploh, da govorim naprej, ker
Jožef Jerovšek    ima    še besedo kot zadnji razpravljalec
oziroma podpisala dva poslanca, kolega,    ima    namen urejati razmere med državo in
mestno lokalno skupnostjo Ljubljana, ki    ima    hkrati še status glavnega mesta.
Na kulturnem področju    ima    filharmonijo že 300 let, pa tudi opero
predlogu zakona, ki - po domače rečeno -    ima    že dolgo brado.
Res je, da    ima    vsaka država glavno mesto in da to
Evropske unije in držav, s katerimi    ima    Republika Slovenija diplomatske odnose
največja, gospodarsko najmočnejša, ker    ima    sedeže različnih institucij, ker je
Prepričan sem, da    ima    zakon takšne sestavine, da jih lahko
PODPREDSEDNICA IRMA PAVLINIČ KREBS: Besedo    ima    gospod Peče, ki pa ga ni med nami.
Dejstvo je, da    ima    Ljubljana poleg Maribora edina čez
Naslednje mesto Kranj    ima    51.000 prebivalcev.
Besedo    ima    gospod Jožef Jerovšek.
Ljubljana    ima    svoje zelo dobro delujoče letališče,
Besedo    ima    gospod Leopold Kremžar.
Ta predlog    ima    veliko tega, kar mi je osebno všeč.
Besedo    ima    gospod Tone Partljič.
Obenem se zakonu pozna, da    ima    pravzaprav res brado, kot je rekel
Besedo    ima    gospa Majda Širca.
Gospod Školč    ima    besedo.
Besedo    ima    gospod Jaša Zlobec.
Besedo    ima    gospod Sašo Peče.
Kot zadnji    ima    besedo gospod Petan.
Vsaka država    ima    glavno mesto.
Če    ima    težave z zakonom, ima možnost, da pride
Če ima težave z zakonom,    ima    možnost, da pride v državni zbor in
tega zakona oziroma problema, ki ga    ima    pokojninski sklad obrtnikov.
Nato sodelovala z RKB bataljonom, saj    ima    zavezništvo bojnih enot že danes dovolj.
zakon termin redni stiki, do katerih    ima    otrok po konvenciji pravico.
Medtem ko    ima    družinska sreča z 61,2 odstotka le
pred dvema letoma (64,1 odstotka), pa    ima    bistveno višjo mir in varnost (12 odstotkov
petnajsterico nižja, kot je tista, ki jo    ima    Slovenija zdaj v okviru dvostranskega
trgovinsko okolje za Slovenijo, ki    ima    pač močnejše tradicionalne povezave
dvostranskih sporazumov, v sporazume, ki jih    ima    z njimi EU«.
EU, kar pa ni v njenem interesu, saj    ima    v teh proizvodnjah sama presežke, ki
matematično pripisale sporazumu, ki ga    ima    z njima EU.
Slovenija    ima    s Hrvaško pri mleku kvoto 12.500 ton,
12.500 ton, evropska petnajsterica pa    ima    skupaj le 3300 ton.
asociacijski sporazum, kakršnega že    ima    s Hrvaško in Makedonijo,« je povedal
in BiH sta samostojni državi in BiH    ima    po mednarodnem pravu pravico do denarnega
Tadić    ima    v mislih zlasti G‐17 plus, stranko,
tujcev glede na domače prebivalstvo    ima    Luksemburg.
Lastnik kioska na Mirni    ima    za več kot 700 tisoč tolarjev škode,
   Ima    strelno rano v čeljusti in opekline
Od njega    ima    (finančno) korist le 60 servisov za
Lastnik    ima    za 220 tisoč tolarjev škode. D. V.
Jaz sem lena gospa, ki    ima    rada filme in sovraži multiplekse na
Pa vendar    ima    tudi noč v Rimu tako moč, da pozabiš
Gotovo, čeprav    ima    tudi Mankoč najbrž svoje cilje tudi
Tahiroviča, ki postaja vse samozavestnejši in    ima    gotovo že nove ambicije, ki jih je
Mirno lahko rečemo, da    ima    slovensko plavanje že danes trdno in
Gotovo    ima    pomemben prispevek k temu dr. Mancevič,
Saša Zagorca, Aloysius Anagonye pa    ima    težave z želodcem, kar bi lahko pripisali
Jure Zdovc    ima    pred svojim trenerskim krstom jasne
Reflex je izrazit favorit, saj    ima    dominantne visoke igralce.«
ki je eden redkih klubov, s katerim    ima    Krim negativno bilanco, motivacije
»Motor    ima    od našega zadnjega medsebojnega srečanja
Švicarsko podjetje, ki    ima    do konca sezone zagotovljene TV pravice
zapriseženem hokejskem mestu, kjer    ima    dom slovita Hiša slave, med turističnimi
- Norvežan Sigurd Pettersen    ima    po dveh zmagah priložnost, da ponovi
Švedinja    ima    pred prvima tekmama v novem letu, superveleslalomom
za regeneracijo,« opozarja Maier, ki    ima    ta čas v skupni razvrstitvi 82 točk
V Nici in Parizu    ima    trgovinici Terres de truffes in tam
Šestinštiridesetletna ameriška padalka Cheryl Stearns    ima    v načrtu svetovni rekord za skok s
gleda v Evropi le veliko republiko, ki    ima    različne prebivalce, a so vsi dosegli
To je motiv smrti, ki ga    ima    Schubert že na začetku kompozicije.
   Ima    neokrnjen instinkt: že kot otrok je
Glasba    ima    moč, da ponazori nekaj, česar besede
LDS    ima    od februarja novega predsednika, Toneta
Novega predsednika    ima    od novembra tudi SLS.
pa gre vendarle za organizacijo, ki    ima    opraviti z orožjem, se utegne v prihodnje
tem, kako težko gre to s policijo, ki    ima    od orožja v glavnem samo pištole in
tem, da gre vendarle za oblast; da    ima    mehanizme, s katerimi lahko spremeni
v veliki meri pritrdimo pogledu, da    ima    visoka privlačnost lastništva v primerjavi
Poleg tega    ima    država kot celota in tudi njena delovna
proizvajalka opreme za telekomunikacije,    ima    zdaj zaposlenih samo sedem inženirjev,
Slovenska duša    ima   , kot kaže, nepotešljivo hrepenenje
Alpininim delavkam na Colu? Slovenija    ima    v ustavi, da je (tudi) socialna država,
Vse kar obstaja, obstaja zato, ker    ima    ime.
Ni pa res, da    ima    Afrika monopol nad zlom.
Afrika    ima    svoje vojne, svoje tirane, svoje prelivanje
   Ima    svojo dolgo zgodovino in izrazne oblike.
Mnogo problemov, ki jih    ima    danes dežela, izhaja iz tega dejanja.
Za razsvetljene se jih    ima    več.
Toleranca    ima    praktičen vzrok: Karel V., ki se neprestano
Tudi finančno    ima    zdaj Luther trdna tla pod nogami.
Neutrudno pridiga,    ima    predavanja, prevaja staro zavezo.
Karl V.    ima    končno čas, da se posveti prekletim
in ga ne bo več nikoli nazaj, čeprav    ima    morda tak isti minaret že davno v mestu,
Vsak narod    ima    pravico do obstoja, s tem pa tudi do
Slovenija    ima    v skladu z mednarodnim pravom nedvoumno