Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

enakopravnima (1)


državnega in skupnega pomena med dvema    enakopravnima    partnericama za vprašanja, ki jih bo