Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

boleznima (1)


učene Asklepijeve učence, da dajo tema    boleznima    imeni, kakor sta: črevesni katar in