Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Laboratorij za korpus slovenskega jezika

O'beseda, označena besedila z lemami

Imenovanje in nujnost (2)


značilnih misli iz Kripkejeve znane knjige    Imenovanje in nujnost    (Naming and Necessity, 1972), ki
Kripke, Saul A.:    Imenovanje in nujnost   , prev.