Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Izid iskanja po zbirki 178457 gesel iz Besedišča slovarja slovenskega jezika

persen (6)1.  hípersenzibílen  -lna -o    prid.
2.  hípersenzibilírati  -am    dov. in nedov.
3.  hípersenzibilitéta  -e    ž
4.  hípersenzibilizíranost  -i    ž
5.  hípersenzibílnost  -i    ž
6.  hípersenzitíven  -vna -o    prid.
 
(št.  geslo  pregibanje    besedna vrsta    oznaka vira)Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA