Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Izid iskanja po zbirki 178457 gesel iz Besedišča slovarja slovenskega jezika

morfin (3)1.  apomorfín  -a    m
2.  morfinístičen  -čna -o    prid. S
3.  psévdomorfín  -a    m
 
(št.  geslo  pregibanje    besedna vrsta    oznaka vira)Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA