Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Izid iskanja po zbirki 178457 gesel iz Besedišča slovarja slovenskega jezika

gozd (95)1.  brezgózden  -dna -o    prid.
2.  brezgózdnost  -i    ž
3.  črnogózden  -dna -o    prid.
4.  gozdárček  -čka    m
5.  gozdarína  -e    ž
6.  gozdárjev  -a -o    prid.
7.  gozdárka  -e    ž
8.  gozdárskotéhniški  -a -o    prid.
9.  gózdec  -a    m P
10.  gozdílka  -e    ž
11.  gozdíšče  -a    s P
12.  gózdje  -a    s S P
13.  gozdnárjev  -a -o    prid.
14.  gozdnárski  -a -o    prid. P
15.  gozdnárstvo  -a    s P
16.  gozdnobárven  -vna -o    prid.
17.  gózdnogojítven  -a -o    prid.
18.  gózdnokultúren  -rna -o    prid.
19.  gózdnonadzórstven  -a -o    prid.
20.  gózdnopolicíjski  -a -o    prid.
21.  gózdnopóljski  -a -o    prid.
22.  gózdnopráven  -vna -o    prid.
23.  gózdnoproizvóden  -dna -o    prid.
24.  gózdnost  -i    ž
25.  gózdnotéhničen  -čna -o    prid.
26.  gózdnotéhniški  -a -o    prid.
27.  gózdnotipolóški  -a -o    prid.
28.  gózdnoupráven  -vna -o    prid.
29.  gózdnouredítven  -a -o    prid.
30.  gózdnovárstven  -a -o    prid. S
31.  gózdnovzgójen  -jna -o    prid.
32.  gózdnozaščíten  -tna -o    prid.
33.  gozdomérec  -rca    m S P
34.  gozdopóln  -a -o    prid.
35.  gozdoréja  -e    ž P
36.  gozdoréjec  -jca    m
37.  gózdov  -a -o    prid.
38.  gozdovánje  -a    s
39.  gozdovítost  -i    ž
40.  gozdovnják  -a    m
41.  gozdoznánec  -nca    m S P
42.  gozdoznánstvo  -a    s S P
43.  izgozdováti  -újem    nedov.
44.  ízvengózden  -dna -o    prid.
45.  mèdgózden  -dna -o    prid.
46.  nàdgozdárka  -e    ž
47.  nàdgozdárstvo  -a    s
48.  nadgózden  -dna -o    prid. P
49.  nègozdár  -ja    m
50.  nègózden  -dna -o    prid.
51.  nègózdnat  -a -o    prid.
52.  nèpogozdèn  -êna -o    prid.
53.  nèpogozdován  -a -o    prid.
54.  nèzagozdèn  -êna -o    prid.
55.  obgozdíti  -ím    dov. P
56.  obgózdje  -a    s S
57.  odgozdênje  -a    s
58.  odgozdítev  -tve    ž S
59.  pdgzd  -gôzda    m
60.  pogózden  -dna -o    prid. S P
61.  pogozdênje  -a    s
62.  pogozdênost  -i    ž S
63.  pogozdítven  -a -o    prid.
64.  pogózdje  -a    s
65.  pogózdnica  -e    ž S P
66.  pogózdnik  -a    m S P
67.  pogozdnják  -a    m
68.  pogozdoválka  -e    ž S
69.  prágozdìč  -íča    m
70.  prágózdnat  -a -o    prid.
71.  prèdgzd  -gôzda    m
72.  pregozdênje  -a    s
73.  pregozdítev  -tve    ž
74.  pregozdíti  -ím    dov.
75.  pregozdovánje  -a    s
76.  prigózdje  -a    s
77.  prótizagózda  -e    ž
78.  razgózditi  -im    dov.
79.  razgozdovánje  -a    s
80.  slabogózdnat  -a -o    prid.
81.  vèlegzd  -gôzda    m
82.  vgózdenje  -a    s
83.  vgozdítev  -tve    ž S
84.  zagozdênost  -i    ž S
85.  zagozdílen  -lna -o    prid.
86.  zagozdílo  -a    s
87.  zagózdnat  -a -o    prid.
88.  zagózdničen  -čna -o    prid.
89.  zagózdnik  -a    m P
90.  zagozdnják  -a    m
91.  zagozdnjáški  -a -o    prid.
92.  zagozdovánje  -a    s S
93.  zagozdováti  -újem    nedov. S
94.  zagózdovka  -e    ž
95.  zgózden  -a -o    prid.
 
(št.  geslo  pregibanje    besedna vrsta    oznaka vira)Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA