Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

virček (3)  1.      vírček  -čka m () manjšalnica od vir, izvir: izpod skale žubori virček / ekspr. pisec ni pozabil navesti nobenega vira niti virčka nepomembnega vira
  2.      izvírček  -čka m () manjšalnica od izvir(ek): dolinice z izvirčki
  3.      okvírček  -čka m () manjšalnica od okvir 1: okvirček za diapozitiv, sliko
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA