Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

vikati (11) 1.      víkati  -am nedov. () uporabljati v govoru s kom obliko druge osebe množine moškega spola: bil je v dvomih, ali naj jo vika ali tika; vse starejše ljudi vika ∙ pog. to je vino, da bi ga vikal zelo dobro
 2.      víkati  -am tudi víčem nedov. () 1. oglašati se z visokim glasom: kragulj vika / pujski so vikali cvilili 2. ekspr. vzklikati: tekala je okrog in prisrčno vikala 3. star. kričati, vpiti: prestrašeno je vikal / kaj pa je, so vikali vsi križem
 3.      cvíkati  -am nedov. () nekdaj igrati cvik: ovadili so ga, da je cvikal
 4.      kivíkati  -am nedov. () oglašati se z glasom kivik: pribe so kivikale
 5.      kvíkati  -am nedov. () oglašati se z visokim, zategnjenim glasom: kavke so vreščale, kvikale
 6.      skovíkati  -am nedov. () oglašati se z glasom skovik: v gozdu skovika čuk; hukati in skovikati ∙ sova je več večerov skovikala njegovo smrt po ljudskem verovanju s skovikanjem naznanjala skovikajóč -a -e: skovikajoč glas, smeh
 7.      sovíkati  -am nedov. () redko skovikati: sova sovika
 8.      zaskovíkati  -am dov. () oglasiti se z glasom skovik: iz gozda je zaskovikala sova / zaskovikal je, da bi nas opozoril na nevarnost
 9.      zavíkati  -am tudi víčem dov. () 1. oglasiti se z visokim glasom: kanja, sova zavika 2. star. zakričati, zavpiti: od veselja je zavikal
 10.      skovíkanje  -a s () glagolnik od skovikati: skovikanje je utihnilo
 11.      víkanje 1 -a s () glagolnik od vikati vikam: med njimi je v navadi vikanje; vikanje in tikanje ♦ lingv. polovično ali pogovorno vikanje pri katerem je pomožni glagol v množini, opisni deležnik pa v ednini
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA