Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

videokaseta (1)  1.      vídeokaséta  -e ž (-ẹ̑) kaseta z magnetnim trakom, slikovna kaseta: vložiti videokaseto
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA