Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

videofon (1)  1.      videofón  -a m (ọ̑) ptt videotelefon
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA