Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

vesoljan (1)  1.      vesolján  in vesoljàn -ána m (; á) prebivalec vesolja, ki ni zemljan; vesoljec: zgodbe o vesoljanih; zemljani in vesoljani
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA