Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

teptalnik (1)  1.      teptálnik  -a [tudi tǝp] m () teptalni stroj: teptati smučišče s teptalnikom
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA