Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika

stremeti (5)  1.      streméti  -ím nedov. (ẹ́ í) knjiž. prizadevati si doseči, uresničiti kaj: stremeti k napredku; stremeti po resnici, znanju; stremeti za tem, da se uveljavijo mladi avtorji // prizadevati si priti do česa, pridobiti kaj: stremeti po gmotnih dobrinah; stremeli so za ugodjem, zabavo stremèč -éča -e: k dobremu stremeč človek
  2.      zastreméti  -ím dov. (ẹ́ í) knjiž. začeti si prizadevati doseči, uresničiti kaj: zastremel je po tem cilju
  3.      stremíti  -ím nedov. ( í) zastar. stremeti: stremiti po modrosti; stremili so za tem, da bi načrt uresničili
  4.      stremljênje  -a s (é) glagolnik od stremeti: umetniško stremljenje; stremljenje k resnici, svobodi / stremljenje po dobičku
  5.      zvézdništvo  -a s (ẹ̑) dejstvo, da je kdo zvezdnik: stremeti po zvezdništvu / zvezdništvo v športu; prvaštvo in zvezdništvo
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA