Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

skojevka (1)  1.      skójevka  -e ž (ọ̑) od 1919 do 1948 članica Zveze komunistične mladine Jugoslavije [SKOJ]: postati skojevka
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA