Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

rezijanščina (1)  1.      rezijánščina  -e ž () rezijansko narečje: govoriti rezijanščino
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA