Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

raztežilnik (1)  1.      raztežílnik  -a m () teh. razbremenilnik: vodovod ima dva raztežilnika
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA