Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

prevoz (322) 1.      prevòz  -ôza m ( ó) glagolnik od prevoziti ali prevažati: zdravnik je odredil prevoz v bolnico; poskrbeti za prevoz; prevoz blaga, potnikov; prevoz po železnici; stroški prevoza / prevoz križišča / avtomobilski, ladijski, letalski prevoz; javni, lokalni, medkrajevni, tranzitni prevoz / šolski prevoz prevoz učencev v šolo in domov / zvoziti ves pesek v petih prevozih ∙ pog. njega ne bo, ker nima prevoza možnosti za prevozžel. oprtni prevoz prevoz tovornjakov in prikolic s tovorom po železnici
 2.      prevózen  in prevôzen -zna -o prid. (ọ̄; ó) 1. nanašajoč se na prevoz: prevozni stroški; prevozna cena, tarifa / prevozni kalo; prevozne listine / prevozno podjetje; prevozna sredstva 2. po katerem se da peljati, voziti: cesta ni prevozna; težko prevozno zemljišče 3. ki se da prepeljati: stroj je prevozen in praktičen / publ. bolnik ni prevozen ni sposoben za prevozpubl. prodam avto, prevozen v voznem stanjuelektr. prevozna napajalna transformatorska postaja; žel. prevozni tir tir na postaji za vožnjo vlakov, ki se ne ustavljajo
 3.      prevozílo  -a s (í) knjiž. prevozno sredstvo, vozilo: zavarovanje prevozil
 4.      prevozíti  -vózim dov. ( ọ́) 1. z vozilom, prevoznim sredstvom opraviti kako pot: progo je prevozil v nekaj minutah / prevoziti vso okolico; prevozil je že več tisoč kilometrov; pren. sonce je prevozilo že dolgo pot // z vozilom, prevoznim sredstvom spraviti z enega mesta na drugo; prepeljati: s taksijem prevozi vsak dan veliko potnikov / včasih so hodili v mesto peš, zdaj jih pa prevozi avtobus 2. vozeč priti mimo česa, skozi kaj: prevoziti križišče / žarg. prevozil je rdečo luč zapeljal skozi križišče, ko je bila na semaforju prižgana rdeča luč 3. vozeč prehiteti: prevozil je skoraj vse avtomobile pred seboj prevozèč -éča -e žel., v zvezi prevozeči vlak vlak, ki vozi mimo postaje brez postanka: blokovnik pričakuje prevozeči vlak prevóžen -a -o: prevoženi kilometri; prevožena pot; prevoženo križišče
 5.      prevóznica  -e ž (ọ̑) 1. ženska oblika od prevoznik: prevozniki in prevoznice 2. žel. potrdilo o prevzemu in predaji predmeta pri prevozu in o plačani voznini: napisati, pregledati prevoznico
 6.      prevóznik  -a m (ọ̑) kdor se poklicno ukvarja s prevažanjem blaga ali ljudi: pohištvo mu je pripeljal prevoznik / to podjetje je zanesljiv prevoznik / konkurenca med železnicami, letalskimi in pomorskimi prevozniki delovnimi organizacijami, podjetji za prevoz blaga ali ljudi
 7.      prevoznína  -e ž () plačilo za prevoz: dati dvojno prevoznino; visoka prevoznina / plačati prevoznino
 8.      prevózniški  -a -o prid. (ọ̑) nanašajoč se na prevoznike ali prevozništvo: prevozniško podjetje / prevozniška pogodba
 9.      prevózništvo  -a s (ọ̑) dejavnost prevoznikov: lotiti se prevozništva; s prevozništvom si je pridobil veliko premoženje // podjetje za prevoz potnikov ali blaga: pogoditi se s prevozništvom / avtobusno, rečno, železniško prevozništvo
 10.      prevóznost  in prevôznost -i ž (ọ̄; ó) lastnost, značilnost prevoznega: slaba prevoznost terena; informacije o prevoznosti cest
 11.      prevóžnja  tudi prevôžnja -e ž (ọ̑; ō) star. prevoz: stroški prevožnje
 12.      ávtoprevózen  -zna -o prid. (-ọ̄) nanašajoč se na avtoprevoznike ali avtoprevozništvo: avtoprevozno podjetje
 13.      ávtoprevóznik  in ávto prevóznik -a m (-ọ̑) kdor poklicno prevaža blago, navadno s tovornim avtomobilom: privatni avtoprevozniki
 14.      ávtoprevózniški  -a -o prid. (-ọ̑) nanašajoč se na avtoprevoznike ali avtoprevozništvo: avtoprevozniško podjetje / združenje avtoprevozniških delavcev
 15.      ávtoprevózništvo  in ávto prevózništvo -a s (-ọ̑) podjetje za prevoz potnikov ali blaga z avtomobili: mestno avtoprevozništvo ima tudi svojo delavnico // dejavnost avtoprevoznikov
 16.      prevózen  inprevôzen -zna -o prid. (-ọ̄; -ó) po katerem se ne da peljati, voziti: neprevozen prelaz; na tem odseku je cesta neprevozna
 17.      prevóznost  inprevôznost -i ž (-ọ̄; -ó) lastnost, značilnost neprevoznega: cesto so zaprli zaradi neprevoznosti
 18.      áerotáksi  in aêrotáksi -ja m (-; -) manjše potniško letalo s pilotom, ki se najame za krajše prevoze: pripeljati se z aerotaksijem; športna letala uporabljajo kot aerotaksije; neskl. pril.: podjetje je uvedlo aerotaksi službo
 19.      áerotranspórt  in aêrotranspórt -a m (-ọ̑; -ọ̑) prevoz z letali: razvoj aerotransporta / Jugoslovanski aerotransport
 20.      avto... 1 ali ávto... prvi del zloženk () nanašajoč se na avtomobil ali avtomobilizem a) s tujko v drugem delu: avtodrezina, avtofurgon, avtomontaža, avtostopar, avtostrada b) z domačo besedo v drugem delu: avtocesta in avto cesta, avtoprevoznik in avto prevoznik
 21.      ávtobus  -a m () avtomobil za prevoz večjega števila oseb v javnem prometu: avtobus vozi vsako uro; zamuditi avtobus; kdaj odpelje zadnji avtobus proti mestu; izletniški, lokalni avtobus; avtobus mestnega prometa; voznik avtobusa / šolski avtobus za prevoz učencev v šolo; tirni avtobus motorni vlak, ki obstaja iz enega vagona
 22.      ávtofurgón  -a m (-ọ̑) zaprt avtomobil za prevoz blaga, zlasti živil: razvažati kruh z avtofurgonom // zaprt avtomobil za prevoz mrličev, mrliški voz: krsto so položili v avtofurgon
 23.      ávtopodjétje  in ávto podjétje -a s (-ẹ̑) podjetje za prevoz z avtomobili
 24.      ávtoprálnica  in ávto prálnica -e ž (-) delavnica za pranje, čiščenje avtomobilov, zlasti osebnih: k servisu so priključili še avtopralnico
 25.      ávtotáksi  -ja m (-) osebni avtomobil z voznikom, ki se najame za krajše prevoze; taksi: najeti, poklicati avtotaksi; pripeljati se z avtotaksijem / sesti v avtotaksi; neskl. pril.: organizirali bodo avtotaksi službo

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226  
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA