Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

poševnik (2)  1.      pošévnik  -a m (ẹ̑) les. orodje, s katerim se les prižaguje, žaga poševno na vzdolžno os: žagati ob poševniku ◊ navt. poševen drog na prednjem delu premca; kosnik
  2.      tartána  -e ž () 1. rib. manjša vlačilna mreža za lov ob obali: vleči tartano 2. navt., nekdaj manjša tovorna ali ribiška ladja z latinskim jadrom na glavnem jamboru in prečko na poševniku: galeje in tartane
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA