Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1970-1991)

pastirci (1)  1.      pastírec  -rca m (í) star. pastir, pastirček: pastirci so si zakurili kres
Strežnik ZRC SAZU Pripombe Iskalnik: NEVA